Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 33 » Lista nr 7
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Numer listy: 7
Nazwa: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Skrót: KW Platforma Obywatelska RP
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Adres: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.platforma.org/pl/platforma/kwpo/
Liczba mandatów: 5

Brak danych 0,00% - 3,62% 3,63% - 7,25% 7,26% - 10,88% 10,89% - 14,51% 14,52% - 18,14% 18,15% - 21,77% 21,78% - 25,40% 25,41% - 29,03% 29,04% - 32,66% 32,67% - 36,29%
Lista nr 7 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Okła-Drewnowicz Marzena 34 745 8,03%
Tak
2 Miodowicz Konstanty Bronisław 14 202 3,28%
Tak
3 Pacelt Zbigniew 8 842 2,04%
Tak
4 Gierada Artur Daniel 11 679 2,70%
Tak
5 Irla Jadwiga Józefa 3 183 0,74%
Nie
6 Pietrzczyk Lucjan Marek 6 057 1,40%
Tak
7 Suchański Jerzy Zdzisław 3 570 0,82%
Nie
8 Capała Tomasz Jarosław 2 260 0,52%
Nie
9 Niżyński Krzysztof Andrzej 2 416 0,56%
Nie
10 Janik Renata Urszula 3 621 0,84%
Nie
11 Schwerzler Karina Anna 2 921 0,67%
Nie
12 Gosek Agnieszka Barbara 1 038 0,24%
Nie
13 Bodzioch Adam Andrzej 1 101 0,25%
Nie
14 Bryk Józef 1 058 0,24%
Nie
15 Modras Małgorzata Ewa 442 0,10%
Nie
16 Jarosz Karolina Dominika 1 311 0,30%
Nie
17 Radłowska-Raban Małgorzata Ewa 1 036 0,24%
Nie
18 Jedliński Marek Paweł 255 0,06%
Nie
19 Radlak Sławomir 369 0,09%
Nie
20 Zielonka Jolanta Ewa 598 0,14%
Nie
21 Kański Artur Józef 510 0,12%
Nie
22 Grzesiak-Witek Danuta 605 0,14%
Nie
23 Michalska Marzena Marta 800 0,18%
Nie
24 Kiejzik-Wegener Wanda 284 0,07%
Nie
25 Szczypiór Krzysztof Antoni 409 0,09%
Nie
26 Staciwa Sławomir Witold 1 593 0,37%
Nie
27 Mik Janusz Sylwester 389 0,09%
Nie
28 Woźniak Michał Paweł 378 0,09%
Nie
29 Pierzak Ryszard 517 0,12%
Nie
30 Pytlak Wiktor 268 0,06%
Nie
31 Zych Tomasz Władysław 1 228 0,28%
Nie
32 Marczewska Marzena Anna 2 231 0,52%
Nie
Głosów na listę 109 916 25,39%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 33 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 33 109 916
25,39%
pow. buski 5 043
20,61%
pow. jędrzejowski 4 669
17,37%
pow. kazimierski 1 662
17,95%
pow. kielecki 13 180
20,22%
pow. konecki 6 876
25,55%
pow. opatowski 2 157
13,10%
pow. ostrowiecki 10 440
28,58%
pow. pińczowski 2 979
22,55%
pow. sandomierski 5 827
22,85%
pow. skarżyski 9 695
33,51%
pow. starachowicki 8 493
27,27%
pow. staszowski 4 096
17,59%
pow. włoszczowski 2 205
14,66%
m. npp Kielce 32 594
36,18%