Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 12 » List no. 1
... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
List's No.: 1
Name: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Abbreviation: KW Prawo i Sprawiedliwość
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Prawo i Sprawiedliwość
Address: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Mailing Address:
Web address: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Mandates: 4

Brak danych 0,00% - 5,23% 5,24% - 10,47% 10,48% - 15,71% 15,72% - 20,95% 20,96% - 26,19% 26,20% - 31,43% 31,44% - 36,67% 36,68% - 41,91% 41,92% - 47,15% 47,16% - 52,39%
List no. 1 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Szydło Beata Maria 43 612 18,22%
Yes
2 Szczerski Krzysztof Maria 4 751 1,98%
Yes
3 Łatas Marek Jerzy 12 466 5,21%
Yes
4 Polak Marek Władysław 6 341 2,65%
Yes
5 Górska Anna Teresa 2 219 0,93%
No
6 Jurzak Jarosław Ludwik 2 132 0,89%
No
7 Hajos Sławomir Paweł 2 588 1,08%
No
8 Bieniek Władysław 1 186 0,50%
No
9 Kasperek Krzysztof 2 205 0,92%
No
10 Nieśpielak Jeremi Paweł 2 602 1,09%
No
11 Kozik Krzysztof Janusz 2 683 1,12%
No
12 Światłoń Krystyna 944 0,39%
No
13 Świerkosz Grażyna 1 308 0,55%
No
14 Majka Jolanta Maria 1 172 0,49%
No
15 Wągiel Krystyna Maria 686 0,29%
No
16 Kaczyński Filip Roman 4 325 1,81%
No
Votes for list 91 220 38,11%
Results of voting in Senate Constituency No. 12 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 12 91 220
38,11%
pow. chrzanowski 13 962
28,35%
pow. myślenicki 22 481
52,34%
pow. oświęcimski 19 784
31,80%
pow. Suski 12 948
46,43%
pow. wadowicki 22 045
38,64%