Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 12 » List no. 7
... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
List's No.: 7
Name: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Abbreviation: KW Platforma Obywatelska RP
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Address: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21
Mailing Address:
Web address: http://www.platforma.org/pl/platforma/kwpo/
Mandates: 4

Brak danych 0,00% - 4,45% 4,46% - 8,91% 8,92% - 13,37% 13,38% - 17,83% 17,84% - 22,29% 22,30% - 26,75% 26,76% - 31,21% 31,22% - 35,67% 35,68% - 40,13% 40,14% - 44,59%
List no. 7 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Graś Paweł Bolesław 36 992 15,45%
Yes
2 Arkit Tadeusz Andrzej 12 458 5,20%
Yes
3 Bobowska Joanna Grażyna 7 976 3,33%
Yes
4 Kotarba Stanisław Wojciech 2 783 1,16%
No
5 Niedziela Dorota 6 166 2,58%
Yes
6 Saternus Andrzej Stanisław 3 330 1,39%
No
7 Maciaszek Robert Tomasz 3 479 1,45%
No
8 Kołat Zbigniew Wojciech 692 0,29%
No
9 Listwan Ryszard Andrzej 1 162 0,49%
No
10 Pędrak Maria Irena 1 474 0,62%
No
11 Szczurek Renata Krystyna 1 898 0,79%
No
12 Tomiak Krzysztof Marek 861 0,36%
No
13 Brożek Maria 2 029 0,85%
No
14 Ramenda Sebastian 1 613 0,67%
No
15 Nagórzańska Henryka Maria 633 0,26%
No
16 Wacławski Jan Stanisław 2 124 0,89%
No
Votes for list 85 670 35,79%
Results of voting in Senate Constituency No. 12 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 12 85 670
35,79%
pow. chrzanowski 21 915
44,49%
pow. myślenicki 11 792
27,45%
pow. oświęcimski 24 758
39,79%
pow. Suski 7 177
25,74%
pow. wadowicki 20 028
35,11%