Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 12 » Lista nr 7
... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Numer listy: 7
Nazwa: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Skrót: KW Platforma Obywatelska RP
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Adres: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.platforma.org/pl/platforma/kwpo/
Liczba mandatów: 4

Brak danych 0,00% - 4,45% 4,46% - 8,91% 8,92% - 13,37% 13,38% - 17,83% 17,84% - 22,29% 22,30% - 26,75% 26,76% - 31,21% 31,22% - 35,67% 35,68% - 40,13% 40,14% - 44,59%
Lista nr 7 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Graś Paweł Bolesław 36 992 15,45%
Tak
2 Arkit Tadeusz Andrzej 12 458 5,20%
Tak
3 Bobowska Joanna Grażyna 7 976 3,33%
Tak
4 Kotarba Stanisław Wojciech 2 783 1,16%
Nie
5 Niedziela Dorota 6 166 2,58%
Tak
6 Saternus Andrzej Stanisław 3 330 1,39%
Nie
7 Maciaszek Robert Tomasz 3 479 1,45%
Nie
8 Kołat Zbigniew Wojciech 692 0,29%
Nie
9 Listwan Ryszard Andrzej 1 162 0,49%
Nie
10 Pędrak Maria Irena 1 474 0,62%
Nie
11 Szczurek Renata Krystyna 1 898 0,79%
Nie
12 Tomiak Krzysztof Marek 861 0,36%
Nie
13 Brożek Maria 2 029 0,85%
Nie
14 Ramenda Sebastian 1 613 0,67%
Nie
15 Nagórzańska Henryka Maria 633 0,26%
Nie
16 Wacławski Jan Stanisław 2 124 0,89%
Nie
Głosów na listę 85 670 35,79%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 12 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 12 85 670
35,79%
pow. chrzanowski 21 915
44,49%
pow. myślenicki 11 792
27,45%
pow. oświęcimski 24 758
39,79%
pow. Suski 7 177
25,74%
pow. wadowicki 20 028
35,11%