Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 34 » List no. 1
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
List's No.: 1
Name: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Abbreviation: KW Prawo i Sprawiedliwość
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Prawo i Sprawiedliwość
Address: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Mailing Address:
Web address: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Mandates: 2

Brak danych 0,00% - 2,79% 2,80% - 5,59% 5,60% - 8,39% 8,40% - 11,19% 11,20% - 13,99% 14,00% - 16,79% 16,80% - 19,59% 19,60% - 22,39% 22,40% - 25,19% 25,20% - 27,99%
List no. 1 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Krasulski Leonard Seweryn 12 790 6,54%
Yes
2 Kulczyk Joanna 5 329 2,72%
No
3 Babalski Zbigniew 7 217 3,69%
Yes
4 Necio Jerzy 1 063 0,54%
No
5 Kobryń-Szczepańska Dorota 1 298 0,66%
No
6 Polański Marek Józef 2 631 1,34%
No
7 Koniecko Adam 1 468 0,75%
No
8 Nawrocki Przemysław Aleksander 926 0,47%
No
9 Ołdakowski Adam 3 487 1,78%
No
10 Kielak Danuta 1 725 0,88%
No
11 Straus Adam 796 0,41%
No
12 Motyka-Kozioł Karolina 592 0,30%
No
13 Waszczak Renata Magdalena 986 0,50%
No
14 Ulewicz Andrzej 325 0,17%
No
15 Wrońska Anna Weronika 1 748 0,89%
No
16 Sadowski Jan Adam 3 022 1,54%
No
Votes for list 45 403 23,21%
Results of voting in Senate Constituency No. 34 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 34 45 403
23,21%
pow. bartoszycki 4 199
22,82%
pow. braniewski 2 460
18,99%
pow. działdowski 5 061
27,91%
pow. elbląski 3 499
23,61%
pow. iławski 6 559
23,58%
pow. lidzbarski 2 678
20,91%
pow. nowomiejski 3 166
25,02%
pow. ostródzki 6 502
20,70%
m. npp Elbląg 11 279
24,18%