Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 34 » Lista nr 1
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer listy: 1
Nazwa: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Skrót: KW Prawo i Sprawiedliwość
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Prawo i Sprawiedliwość
Adres: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Liczba mandatów: 2

Brak danych 0,00% - 2,79% 2,80% - 5,59% 5,60% - 8,39% 8,40% - 11,19% 11,20% - 13,99% 14,00% - 16,79% 16,80% - 19,59% 19,60% - 22,39% 22,40% - 25,19% 25,20% - 27,99%
Lista nr 1 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Krasulski Leonard Seweryn 12 790 6,54%
Tak
2 Kulczyk Joanna 5 329 2,72%
Nie
3 Babalski Zbigniew 7 217 3,69%
Tak
4 Necio Jerzy 1 063 0,54%
Nie
5 Kobryń-Szczepańska Dorota 1 298 0,66%
Nie
6 Polański Marek Józef 2 631 1,34%
Nie
7 Koniecko Adam 1 468 0,75%
Nie
8 Nawrocki Przemysław Aleksander 926 0,47%
Nie
9 Ołdakowski Adam 3 487 1,78%
Nie
10 Kielak Danuta 1 725 0,88%
Nie
11 Straus Adam 796 0,41%
Nie
12 Motyka-Kozioł Karolina 592 0,30%
Nie
13 Waszczak Renata Magdalena 986 0,50%
Nie
14 Ulewicz Andrzej 325 0,17%
Nie
15 Wrońska Anna Weronika 1 748 0,89%
Nie
16 Sadowski Jan Adam 3 022 1,54%
Nie
Głosów na listę 45 403 23,21%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 34 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 34 45 403
23,21%
pow. bartoszycki 4 199
22,82%
pow. braniewski 2 460
18,99%
pow. działdowski 5 061
27,91%
pow. elbląski 3 499
23,61%
pow. iławski 6 559
23,58%
pow. lidzbarski 2 678
20,91%
pow. nowomiejski 3 166
25,02%
pow. ostródzki 6 502
20,70%
m. npp Elbląg 11 279
24,18%