Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 21 » List no. 1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
List's No.: 1
Name: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Abbreviation: KW Prawo i Sprawiedliwość
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Prawo i Sprawiedliwość
Address: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Mailing Address:
Web address: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Mandates: 3

Brak danych 0,00% - 2,96% 2,97% - 5,93% 5,94% - 8,90% 8,91% - 11,87% 11,88% - 14,84% 14,85% - 17,81% 17,82% - 20,78% 20,79% - 23,75% 23,76% - 26,72% 26,73% - 29,69%
List no. 1 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Żyżyński Jerzy 9 872 3,09%
Yes
2 Kłosowski Sławomir 14 165 4,43%
Yes
3 Ceglecka-Zielonka Teresa Zuzanna 5 577 1,74%
No
4 Chabraszewski Jan 1 202 0,38%
No
5 Porowska Violetta Teresa 2 473 0,77%
No
6 Byczkowski Dariusz Paweł 4 074 1,27%
No
7 Tyma Zenon Andrzej 2 437 0,76%
No
8 Jaki Patryk Tomasz 8 911 2,79%
Yes
9 Zakrzewska Agnieszka 1 325 0,41%
No
10 Smagoń Janusz Marek 1 390 0,43%
No
11 Pokorska-Młodzińska Olga 1 064 0,33%
No
12 Wrębiak Jerzy Piotr 1 813 0,57%
No
13 Czochara Katarzyna Beata 1 292 0,40%
No
14 Bortnik Wacław 674 0,21%
No
15 Zug Henryk Józef 435 0,14%
No
16 Gibas Teresa Jadwiga 558 0,17%
No
17 Hubicki Grzegorz Józef 268 0,08%
No
18 Wróbel Teresa 1 374 0,43%
No
19 Osijewska Zofia Cecylia 378 0,12%
No
20 Morawski Bartłomiej Tomasz 620 0,19%
No
21 Kubis Katarzyna 1 304 0,41%
No
22 Hajduga Jerzy Marek 430 0,13%
No
23 Dziaduś Przemysław Piotr 2 797 0,87%
No
24 Naszkiewicz Jerzy Kazimierz 1 306 0,41%
No
Votes for list 65 739 20,56%
Results of voting in Senate Constituency No. 21 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 21 65 739
20,56%
pow. brzeski 8 898
29,62%
pow. głubczycki 4 069
28,04%
pow. kędzierzyńsko-kozielski 5 211
16,80%
pow. kluczborski 4 707
22,45%
pow. krapkowicki 2 106
12,11%
pow. namysłowski 3 706
26,27%
pow. nyski 12 496
28,24%
pow. oleski 3 303
17,47%
pow. opolski 5 330
14,13%
pow. prudnicki 3 885
24,03%
pow. strzelecki 3 045
14,00%
m. npp Opole 8 983
17,01%