Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 21 » Lista nr 1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer listy: 1
Nazwa: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Skrót: KW Prawo i Sprawiedliwość
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Prawo i Sprawiedliwość
Adres: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Liczba mandatów: 3

Brak danych 0,00% - 2,96% 2,97% - 5,93% 5,94% - 8,90% 8,91% - 11,87% 11,88% - 14,84% 14,85% - 17,81% 17,82% - 20,78% 20,79% - 23,75% 23,76% - 26,72% 26,73% - 29,69%
Lista nr 1 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Żyżyński Jerzy 9 872 3,09%
Tak
2 Kłosowski Sławomir 14 165 4,43%
Tak
3 Ceglecka-Zielonka Teresa Zuzanna 5 577 1,74%
Nie
4 Chabraszewski Jan 1 202 0,38%
Nie
5 Porowska Violetta Teresa 2 473 0,77%
Nie
6 Byczkowski Dariusz Paweł 4 074 1,27%
Nie
7 Tyma Zenon Andrzej 2 437 0,76%
Nie
8 Jaki Patryk Tomasz 8 911 2,79%
Tak
9 Zakrzewska Agnieszka 1 325 0,41%
Nie
10 Smagoń Janusz Marek 1 390 0,43%
Nie
11 Pokorska-Młodzińska Olga 1 064 0,33%
Nie
12 Wrębiak Jerzy Piotr 1 813 0,57%
Nie
13 Czochara Katarzyna Beata 1 292 0,40%
Nie
14 Bortnik Wacław 674 0,21%
Nie
15 Zug Henryk Józef 435 0,14%
Nie
16 Gibas Teresa Jadwiga 558 0,17%
Nie
17 Hubicki Grzegorz Józef 268 0,08%
Nie
18 Wróbel Teresa 1 374 0,43%
Nie
19 Osijewska Zofia Cecylia 378 0,12%
Nie
20 Morawski Bartłomiej Tomasz 620 0,19%
Nie
21 Kubis Katarzyna 1 304 0,41%
Nie
22 Hajduga Jerzy Marek 430 0,13%
Nie
23 Dziaduś Przemysław Piotr 2 797 0,87%
Nie
24 Naszkiewicz Jerzy Kazimierz 1 306 0,41%
Nie
Głosów na listę 65 739 20,56%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 21 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 21 65 739
20,56%
pow. brzeski 8 898
29,62%
pow. głubczycki 4 069
28,04%
pow. kędzierzyńsko-kozielski 5 211
16,80%
pow. kluczborski 4 707
22,45%
pow. krapkowicki 2 106
12,11%
pow. namysłowski 3 706
26,27%
pow. nyski 12 496
28,24%
pow. oleski 3 303
17,47%
pow. opolski 5 330
14,13%
pow. prudnicki 3 885
24,03%
pow. strzelecki 3 045
14,00%
m. npp Opole 8 983
17,01%