Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 33 » List no. 1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
List's No.: 1
Name: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Abbreviation: KW Prawo i Sprawiedliwość
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Prawo i Sprawiedliwość
Address: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Mailing Address:
Web address: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Mandates: 6

Brak danych 0,00% - 3,80% 3,81% - 7,61% 7,62% - 11,42% 11,43% - 15,23% 15,24% - 19,04% 19,05% - 22,85% 22,86% - 26,66% 26,67% - 30,47% 30,48% - 34,28% 34,29% - 38,09%
List no. 1 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Kempa Beata Agnieszka 70 127 16,20%
Yes
2 Rusiecki Jarosław 7 323 1,69%
Yes
3 Zuba Maria 6 222 1,44%
Yes
4 Bętkowski Andrzej Krzysztof 4 591 1,06%
Yes
5 Lipiec Krzysztof Bogdan 6 774 1,56%
Yes
6 Kwitek Marek 3 726 0,86%
No
7 Olendzka Halina Bronisława 2 331 0,54%
No
8 Latosiński Bogdan Jan 2 481 0,57%
No
9 Sołtysiak Małgorzata Krystyna 1 886 0,44%
No
10 Piątek Zbigniew Jacek 3 295 0,76%
No
11 Nassalski Paweł Adam 396 0,09%
No
12 Janiszewski Lech Tadeusz 1 269 0,29%
No
13 Forkasiewicz Grzegorz Paweł 3 836 0,89%
No
14 Olejnik Małgorzata Dorota 1 659 0,38%
No
15 Gawlik Stanisława Marianna 1 122 0,26%
No
16 Faryna Paweł Adam 1 884 0,44%
No
17 Leśniewicz Danuta 1 008 0,23%
No
18 Kowalczyk Bogusław Sławomir 1 013 0,23%
No
19 Grządziel Andrzej 838 0,19%
No
20 Wicha Renata Elżbieta 540 0,12%
No
21 Nawrot Janusz 1 556 0,36%
No
22 Gębski Mieczysław 1 039 0,24%
No
23 Nowak Stanisław Eustachy 2 030 0,47%
No
24 Zgrzywa Romuald Leon 576 0,13%
No
25 Barwinek Beata Jadwiga 543 0,13%
No
26 Wiśniewska Anna 1 218 0,28%
No
27 Lenart Andrzej Marek 1 228 0,28%
No
28 Dzwonek Michał Jan 621 0,14%
No
29 Kowalczyk Anna 624 0,14%
No
30 Ramus Tomasz 990 0,23%
No
31 Duda Jadwiga 961 0,22%
No
32 Kaczmarek Tomasz Krzysztof 4 332 1,00%
Yes
Votes for list 138 039 31,89%
Results of voting in Senate Constituency No. 33 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 33 138 039
31,89%
pow. buski 7 055
28,83%
pow. jędrzejowski 8 979
33,40%
pow. kazimierski 2 733
29,52%
pow. kielecki 23 366
35,85%
pow. konecki 9 639
35,82%
pow. opatowski 4 586
27,85%
pow. ostrowiecki 9 869
27,01%
pow. pińczowski 3 297
24,96%
pow. sandomierski 8 385
32,88%
pow. skarżyski 9 439
32,63%
pow. starachowicki 10 843
34,81%
pow. staszowski 8 851
38,01%
pow. włoszczowski 5 653
37,58%
m. npp Kielce 25 344
28,13%