Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 33 » Lista nr 1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer listy: 1
Nazwa: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Skrót: KW Prawo i Sprawiedliwość
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Prawo i Sprawiedliwość
Adres: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Liczba mandatów: 6

Brak danych 0,00% - 3,80% 3,81% - 7,61% 7,62% - 11,42% 11,43% - 15,23% 15,24% - 19,04% 19,05% - 22,85% 22,86% - 26,66% 26,67% - 30,47% 30,48% - 34,28% 34,29% - 38,09%
Lista nr 1 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Kempa Beata Agnieszka 70 127 16,20%
Tak
2 Rusiecki Jarosław 7 323 1,69%
Tak
3 Zuba Maria 6 222 1,44%
Tak
4 Bętkowski Andrzej Krzysztof 4 591 1,06%
Tak
5 Lipiec Krzysztof Bogdan 6 774 1,56%
Tak
6 Kwitek Marek 3 726 0,86%
Nie
7 Olendzka Halina Bronisława 2 331 0,54%
Nie
8 Latosiński Bogdan Jan 2 481 0,57%
Nie
9 Sołtysiak Małgorzata Krystyna 1 886 0,44%
Nie
10 Piątek Zbigniew Jacek 3 295 0,76%
Nie
11 Nassalski Paweł Adam 396 0,09%
Nie
12 Janiszewski Lech Tadeusz 1 269 0,29%
Nie
13 Forkasiewicz Grzegorz Paweł 3 836 0,89%
Nie
14 Olejnik Małgorzata Dorota 1 659 0,38%
Nie
15 Gawlik Stanisława Marianna 1 122 0,26%
Nie
16 Faryna Paweł Adam 1 884 0,44%
Nie
17 Leśniewicz Danuta 1 008 0,23%
Nie
18 Kowalczyk Bogusław Sławomir 1 013 0,23%
Nie
19 Grządziel Andrzej 838 0,19%
Nie
20 Wicha Renata Elżbieta 540 0,12%
Nie
21 Nawrot Janusz 1 556 0,36%
Nie
22 Gębski Mieczysław 1 039 0,24%
Nie
23 Nowak Stanisław Eustachy 2 030 0,47%
Nie
24 Zgrzywa Romuald Leon 576 0,13%
Nie
25 Barwinek Beata Jadwiga 543 0,13%
Nie
26 Wiśniewska Anna 1 218 0,28%
Nie
27 Lenart Andrzej Marek 1 228 0,28%
Nie
28 Dzwonek Michał Jan 621 0,14%
Nie
29 Kowalczyk Anna 624 0,14%
Nie
30 Ramus Tomasz 990 0,23%
Nie
31 Duda Jadwiga 961 0,22%
Nie
32 Kaczmarek Tomasz Krzysztof 4 332 1,00%
Tak
Głosów na listę 138 039 31,89%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 33 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 33 138 039
31,89%
pow. buski 7 055
28,83%
pow. jędrzejowski 8 979
33,40%
pow. kazimierski 2 733
29,52%
pow. kielecki 23 366
35,85%
pow. konecki 9 639
35,82%
pow. opatowski 4 586
27,85%
pow. ostrowiecki 9 869
27,01%
pow. pińczowski 3 297
24,96%
pow. sandomierski 8 385
32,88%
pow. skarżyski 9 439
32,63%
pow. starachowicki 10 843
34,81%
pow. staszowski 8 851
38,01%
pow. włoszczowski 5 653
37,58%
m. npp Kielce 25 344
28,13%