Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 24 » List no. 1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
List's No.: 1
Name: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Abbreviation: KW Prawo i Sprawiedliwość
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Prawo i Sprawiedliwość
Address: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Mailing Address:
Web address: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Mandates: 6

Brak danych 0,00% - 5,92% 5,93% - 11,85% 11,86% - 17,78% 17,79% - 23,71% 23,72% - 29,64% 29,65% - 35,57% 35,58% - 41,50% 41,51% - 47,43% 47,44% - 53,36% 53,37% - 59,29%
List no. 1 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Jurgiel Krzysztof 35 763 8,34%
Yes
2 Zieliński Jarosław 21 015 4,90%
Yes
3 Piontkowski Dariusz 14 439 3,37%
Yes
4 Kamiński Mariusz 22 675 5,29%
Yes
5 Bogucki Jacek 10 927 2,55%
Yes
6 Chmiel Patrycja Maria 6 553 1,53%
No
7 Kołakowski Lech Antoni 13 502 3,15%
Yes
8 Gwiazdowski Kazimierz 6 275 1,46%
No
9 Czepe Roman 1 841 0,43%
No
10 Jaworowski Krzysztof 3 627 0,85%
No
11 Żeszko Maria 578 0,13%
No
12 Bobel Marek 1 215 0,28%
No
13 Bieniusiewicz Jadwiga 538 0,13%
No
14 Dembowski Zbigniew 532 0,12%
No
15 Kucharewicz Grzegorz 1 330 0,31%
No
16 Fidrych Lucyna 562 0,13%
No
17 Rykaczewski Stanisław 2 293 0,53%
No
18 Łoskot-Cywińska Maria Małgorzata 297 0,07%
No
19 Kleczkowski Marcin 1 270 0,30%
No
20 Nienałtowska Bożena 732 0,17%
No
21 Jaroszewicz-Łojewska Mirosława Anna 618 0,14%
No
22 Boguska Krystyna 780 0,18%
No
23 Jabłoński Antoni 467 0,11%
No
24 Skórski Grzegorz 652 0,15%
No
25 Gromadzka Lucyna 1 159 0,27%
No
26 Siwek Rafał Franciszek 2 691 0,63%
No
27 Laprus Elżbieta 537 0,13%
No
28 Tołwiński Krzysztof 5 704 1,33%
No
Votes for list 158 572 36,99%
Results of voting in Senate Constituency No. 24 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 24 158 572
36,99%
pow. augustowski 6 406
33,86%
pow. białostocki 21 659
41,79%
pow. bielski 8 762
40,15%
pow. grajewski 5 671
38,95%
pow. hajnowski 1 972
11,58%
pow. kolneński 4 754
41,65%
pow. łomżyński 8 476
54,64%
pow. moniecki 4 785
39,86%
pow. sejneński 1 488
24,64%
pow. siemiatycki 5 746
36,74%
pow. sokólski 8 210
36,10%
pow. suwalski 3 409
32,81%
pow. wysokomazowiecki 13 140
59,16%
pow. zambrowski 6 899
45,37%
m. npp Białystok 40 339
31,87%
m. npp Łomża 9 477
41,35%
m. npp Suwałki 7 379
30,87%