Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 24 » Lista nr 1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer listy: 1
Nazwa: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Skrót: KW Prawo i Sprawiedliwość
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Prawo i Sprawiedliwość
Adres: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Liczba mandatów: 6

Brak danych 0,00% - 5,92% 5,93% - 11,85% 11,86% - 17,78% 17,79% - 23,71% 23,72% - 29,64% 29,65% - 35,57% 35,58% - 41,50% 41,51% - 47,43% 47,44% - 53,36% 53,37% - 59,29%
Lista nr 1 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Jurgiel Krzysztof 35 763 8,34%
Tak
2 Zieliński Jarosław 21 015 4,90%
Tak
3 Piontkowski Dariusz 14 439 3,37%
Tak
4 Kamiński Mariusz 22 675 5,29%
Tak
5 Bogucki Jacek 10 927 2,55%
Tak
6 Chmiel Patrycja Maria 6 553 1,53%
Nie
7 Kołakowski Lech Antoni 13 502 3,15%
Tak
8 Gwiazdowski Kazimierz 6 275 1,46%
Nie
9 Czepe Roman 1 841 0,43%
Nie
10 Jaworowski Krzysztof 3 627 0,85%
Nie
11 Żeszko Maria 578 0,13%
Nie
12 Bobel Marek 1 215 0,28%
Nie
13 Bieniusiewicz Jadwiga 538 0,13%
Nie
14 Dembowski Zbigniew 532 0,12%
Nie
15 Kucharewicz Grzegorz 1 330 0,31%
Nie
16 Fidrych Lucyna 562 0,13%
Nie
17 Rykaczewski Stanisław 2 293 0,53%
Nie
18 Łoskot-Cywińska Maria Małgorzata 297 0,07%
Nie
19 Kleczkowski Marcin 1 270 0,30%
Nie
20 Nienałtowska Bożena 732 0,17%
Nie
21 Jaroszewicz-Łojewska Mirosława Anna 618 0,14%
Nie
22 Boguska Krystyna 780 0,18%
Nie
23 Jabłoński Antoni 467 0,11%
Nie
24 Skórski Grzegorz 652 0,15%
Nie
25 Gromadzka Lucyna 1 159 0,27%
Nie
26 Siwek Rafał Franciszek 2 691 0,63%
Nie
27 Laprus Elżbieta 537 0,13%
Nie
28 Tołwiński Krzysztof 5 704 1,33%
Nie
Głosów na listę 158 572 36,99%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 24 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 24 158 572
36,99%
pow. augustowski 6 406
33,86%
pow. białostocki 21 659
41,79%
pow. bielski 8 762
40,15%
pow. grajewski 5 671
38,95%
pow. hajnowski 1 972
11,58%
pow. kolneński 4 754
41,65%
pow. łomżyński 8 476
54,64%
pow. moniecki 4 785
39,86%
pow. sejneński 1 488
24,64%
pow. siemiatycki 5 746
36,74%
pow. sokólski 8 210
36,10%
pow. suwalski 3 409
32,81%
pow. wysokomazowiecki 13 140
59,16%
pow. zambrowski 6 899
45,37%
m. npp Białystok 40 339
31,87%
m. npp Łomża 9 477
41,35%
m. npp Suwałki 7 379
30,87%