Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 39 » List no. 7
... ...
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
List's No.: 7
Name: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Abbreviation: KW Platforma Obywatelska RP
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Address: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21
Mailing Address:
Web address: http://www.platforma.org/pl/platforma/kwpo/
Mandates: 6

Brak danych 0,00% - 5,56% 5,57% - 11,13% 11,14% - 16,70% 16,71% - 22,27% 22,28% - 27,84% 27,85% - 33,41% 33,42% - 38,98% 38,99% - 44,55% 44,56% - 50,12% 50,13% - 55,69%
List no. 7 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Grupiński Rafał Szymon 40 510 10,13%
Yes
2 Kozłowska-Rajewicz Agnieszka 27 807 6,95%
Yes
3 Dzikowski Waldy 54 647 13,66%
Yes
4 Lipiński Dariusz Tadeusz 8 895 2,22%
No
5 Szydłowska Bożena Stanisława 14 352 3,59%
Yes
6 Stuligrosz Michał 10 692 2,67%
No
7 Sokołowska Tatiana Marta 4 528 1,13%
No
8 Fiedler Arkady Elpidio 17 467 4,37%
Yes
9 Nowicka Maria Bożena 2 716 0,68%
No
10 Tomczak Jacek Jerzy 14 547 3,64%
Yes
11 Balicki Władysław Marian 2 033 0,51%
No
12 Janas Marta 2 910 0,73%
No
13 Król Dominika Urszula 2 564 0,64%
No
14 Mikusińska Małgorzata Beata 1 109 0,28%
No
15 Smektała Bartosz 853 0,21%
No
16 Lachor Justyna 2 016 0,50%
No
17 Podemska Milena Anna 1 524 0,38%
No
18 Kłosowski Dawid Jerzy 507 0,13%
No
19 Czachura Barbara Henryka 4 222 1,06%
No
20 Zieliński Marek Grzegorz 6 455 1,61%
No
Votes for list 220 354 55,09%
Results of voting in Senate Constituency No. 39 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 39 220 354
55,09%
pow. poznański 74 495
54,14%
m. npp Poznań 145 859
55,58%