Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 39 » Lista nr 7
... ...
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Numer listy: 7
Nazwa: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Skrót: KW Platforma Obywatelska RP
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Adres: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.platforma.org/pl/platforma/kwpo/
Liczba mandatów: 6

Brak danych 0,00% - 5,56% 5,57% - 11,13% 11,14% - 16,70% 16,71% - 22,27% 22,28% - 27,84% 27,85% - 33,41% 33,42% - 38,98% 38,99% - 44,55% 44,56% - 50,12% 50,13% - 55,69%
Lista nr 7 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Grupiński Rafał Szymon 40 510 10,13%
Tak
2 Kozłowska-Rajewicz Agnieszka 27 807 6,95%
Tak
3 Dzikowski Waldy 54 647 13,66%
Tak
4 Lipiński Dariusz Tadeusz 8 895 2,22%
Nie
5 Szydłowska Bożena Stanisława 14 352 3,59%
Tak
6 Stuligrosz Michał 10 692 2,67%
Nie
7 Sokołowska Tatiana Marta 4 528 1,13%
Nie
8 Fiedler Arkady Elpidio 17 467 4,37%
Tak
9 Nowicka Maria Bożena 2 716 0,68%
Nie
10 Tomczak Jacek Jerzy 14 547 3,64%
Tak
11 Balicki Władysław Marian 2 033 0,51%
Nie
12 Janas Marta 2 910 0,73%
Nie
13 Król Dominika Urszula 2 564 0,64%
Nie
14 Mikusińska Małgorzata Beata 1 109 0,28%
Nie
15 Smektała Bartosz 853 0,21%
Nie
16 Lachor Justyna 2 016 0,50%
Nie
17 Podemska Milena Anna 1 524 0,38%
Nie
18 Kłosowski Dawid Jerzy 507 0,13%
Nie
19 Czachura Barbara Henryka 4 222 1,06%
Nie
20 Zieliński Marek Grzegorz 6 455 1,61%
Nie
Głosów na listę 220 354 55,09%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 39 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 39 220 354
55,09%
pow. poznański 74 495
54,14%
m. npp Poznań 145 859
55,58%