Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 14 » Lista nr 6
... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Numer listy: 6
Nazwa: Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Skrót: Komitet Wyborczy PPP - Sierpień 80
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Adres: 00-570 Warszawa, Al. Wyzwolenia 18
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://partiapracy-wybory.pl/
Liczba mandatów: 0

Brak danych 0,00% - 0,05% 0,06% - 0,11% 0,12% - 0,17% 0,18% - 0,23% 0,24% - 0,29% 0,30% - 0,35% 0,36% - 0,41% 0,42% - 0,47% 0,48% - 0,53% 0,54% - 0,59%
Lista nr 6 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Krok Kazimierz 343 0,12%
Nie
2 Leja Małgorzata Maria 114 0,04%
Nie
3 Wójcik Kazimierz Marian 89 0,03%
Nie
4 Surma Urszula 66 0,02%
Nie
5 Staszel Stanisław 119 0,04%
Nie
6 Forma Barbara 33 0,01%
Nie
7 Surma Anna Zofia 56 0,02%
Nie
8 Miłkowska Ewa Barbara 41 0,01%
Nie
9 Burnagiel Anna Teresa 34 0,01%
Nie
10 Szabla Krzysztof Jan 60 0,02%
Nie
11 Zdziebłowski Dawid Jan 46 0,02%
Nie
Głosów na listę 1 001 0,36%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 14 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 14 1 001
0,36%
pow. gorlicki 183
0,49%
pow. limanowski 157
0,36%
pow. nowosądecki 258
0,34%
pow. nowotarski 201
0,34%
pow. tatrzański 113
0,45%
m. npp Nowy Sącz 89
0,24%