Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 15 » Lista nr 5
... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Numer listy: 5
Nazwa: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Skrót: Komitet Wyborczy PSL
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Polskie Stronnictwo Ludowe
Adres: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.komitetwyborczypsl.pl
Liczba mandatów: 1

Brak danych 0,00% - 3,34% 3,35% - 6,70% 6,71% - 10,06% 10,07% - 13,42% 13,43% - 16,78% 16,79% - 20,13% 20,14% - 23,48% 23,49% - 26,83% 26,84% - 30,18% 30,19% - 33,54%
Lista nr 5 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Sztorc Andrzej Stefan syn Stefana 7 087 2,75%
Tak
2 Sorys Stanisław Andrzej 2 346 0,91%
Nie
3 Gaweł Marcin Stanisław 3 051 1,18%
Nie
4 Gdowska Maria Magdalena 1 314 0,51%
Nie
5 Gacek Barbara 1 867 0,72%
Nie
6 Kozioł Tadeusz 1 668 0,65%
Nie
7 Kamiński Bogusław 1 071 0,42%
Nie
8 Krzyszkowska-Pytel Magdalena Katarzyna 376 0,15%
Nie
9 Dąblewska Małgorzata Maria 574 0,22%
Nie
10 Lupa Marek Janusz 1 168 0,45%
Nie
11 Piotrowski Grzegorz Bartłomiej 696 0,27%
Nie
12 Mirosławski Zbigniew 201 0,08%
Nie
13 Kornaś Wiesława 261 0,10%
Nie
14 Tadel Wiesław Wojciech 168 0,07%
Nie
15 Sumara Jadwiga 571 0,22%
Nie
16 Sołkowski Marian Józef 439 0,17%
Nie
17 Marczyk Monika Kinga 439 0,17%
Nie
18 Kwaśniak Adam Jan 2 536 0,98%
Nie
Głosów na listę 25 833 10,01%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 15 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 15 25 833
10,01%
pow. bocheński 3 588
9,50%
pow. brzeski 3 814
11,97%
pow. dąbrowski 3 054
16,59%
pow. proszowicki 4 336
33,45%
pow. tarnowski 7 473
11,27%
pow. wielicki 2 112
5,01%
m. npp Tarnów 1 456
3,00%