Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 35 » Lista nr 4
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Ruch Palikota
Numer listy: 4
Nazwa: Komitet Wyborczy Ruch Palikota
Skrót:
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Ruch Palikota
Adres: ul. Fabryczna 16/22 lok. 24, 00-446 Warszawa
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.komitetwyborczyruchpalikota.pl
Liczba mandatów: 1

Brak danych 0,00% - 1,60% 1,61% - 3,21% 3,22% - 4,82% 4,83% - 6,43% 6,44% - 8,04% 8,05% - 9,65% 9,66% - 11,26% 11,27% - 12,87% 12,88% - 14,48% 14,49% - 16,09%
Lista nr 4 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Makowski Tomasz 7 980 3,07%
Tak
2 Leszczyński Robert 5 304 2,04%
Nie
3 Karolska Karolina 1 870 0,72%
Nie
4 Jasiński Paweł 1 305 0,50%
Nie
5 Stawicki Krzysztof Jerzy 647 0,25%
Nie
6 Ejsymont Sandra 1 557 0,60%
Nie
7 Zamaro Piotr 891 0,34%
Nie
8 Donica Daniel Marcin 299 0,11%
Nie
9 Duda Zbigniew Mirosław 672 0,26%
Nie
10 Kwaśniewska Jolanta 4 752 1,83%
Nie
11 Moskalik Artur Paweł 282 0,11%
Nie
12 Bejnarowicz Paula 385 0,15%
Nie
13 Orzeł Czesława 382 0,15%
Nie
14 Trzcińska Dorota Józefa 287 0,11%
Nie
15 Andrulonis Marek Andrzej 286 0,11%
Nie
16 Sławińska Bożena 257 0,10%
Nie
17 Kaczmarek Zbigniew Józef 268 0,10%
Nie
18 Zalewska Iwona Julia 522 0,20%
Nie
19 Rosada Dawid Zenon 105 0,04%
Nie
20 Szmit Sławomir Andrzej 1 071 0,41%
Nie
Głosów na listę 29 122 11,20%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 35 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 35 29 122
11,20%
pow. ełcki 3 158
12,66%
pow. giżycki 2 148
11,59%
pow. kętrzyński 2 089
11,13%
pow. mrągowski 1 675
10,69%
pow. nidzicki 841
9,28%
pow. olecki 1 542
16,04%
pow. olsztyński 3 898
10,71%
pow. piski 1 666
9,80%
pow. szczycieński 2 176
10,77%
pow. gołdapski 728
9,52%
pow. węgorzewski 682
10,36%
m. npp Olsztyn 8 519
11,27%