Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 24 » Lista nr 9
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke
Numer listy: 9
Nazwa: Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke
Skrót: KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Kongres Nowej Prawicy
Adres: 03-831 Warszawa, ul. Podskarbińska 11A
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.kw.nowaprawica.org.pl
Liczba mandatów: 0

Brak danych 0,00% - 0,24% 0,25% - 0,49% 0,50% - 0,74% 0,75% - 0,99% 1,00% - 1,24% 1,25% - 1,49% 1,50% - 1,74% 1,75% - 1,99% 2,00% - 2,24% 2,25% - 2,49%
Lista nr 9 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Dankowski Jacek Witold 3 128 0,73%
Nie
2 Maksim Mateusz 413 0,10%
Nie
3 Kowalczuk Tomasz 280 0,07%
Nie
4 Wądołowski Oskar 209 0,05%
Nie
5 Sujecka Katarzyna Iwona 201 0,05%
Nie
6 Szabłowski Kamil 165 0,04%
Nie
7 Kitlas Romualda 80 0,02%
Nie
8 Korpacz Kamil 138 0,03%
Nie
9 Kuźmicki Dawid 569 0,13%
Nie
10 Polubicka Kinga 153 0,04%
Nie
11 Nicewicz Stanisław 104 0,02%
Nie
12 Ciereszko Małgorzata 125 0,03%
Nie
13 Niesteruk Piotr 102 0,02%
Nie
14 Wysocka Marta 192 0,04%
Nie
15 Kulenko Adam 58 0,01%
Nie
16 Karczewska Klaudia Magdalena 97 0,02%
Nie
17 Szeremeta Grzegorz 130 0,03%
Nie
18 Chmielewski Marek 144 0,03%
Nie
19 Siedlecka Aleksandra 64 0,01%
Nie
20 Tyborowski Marcin 128 0,03%
Nie
21 Skalska Grażyna Bernarda 144 0,03%
Nie
22 Tryskuć Piotr 196 0,05%
Nie
Głosów na listę 6 820 1,59%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 24 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 24 6 820
1,59%
pow. augustowski 232
1,23%
pow. białostocki 923
1,78%
pow. bielski 164
0,75%
pow. grajewski 154
1,06%
pow. hajnowski 162
0,95%
pow. kolneński 76
0,67%
pow. łomżyński 134
0,86%
pow. moniecki 140
1,17%
pow. sejneński 58
0,96%
pow. siemiatycki 138
0,88%
pow. sokólski 275
1,21%
pow. suwalski 128
1,23%
pow. wysokomazowiecki 203
0,91%
pow. zambrowski 181
1,19%
m. npp Białystok 3 085
2,44%
m. npp Łomża 386
1,68%
m. npp Suwałki 381
1,59%