Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 22 » Lista nr 5
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Numer listy: 5
Nazwa: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Skrót: Komitet Wyborczy PSL
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Polskie Stronnictwo Ludowe
Adres: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.komitetwyborczypsl.pl
Liczba mandatów: 1

Brak danych 0,00% - 2,64% 2,65% - 5,28% 5,29% - 7,93% 7,94% - 10,58% 10,59% - 13,22% 13,23% - 15,86% 15,87% - 18,50% 18,51% - 21,15% 21,16% - 23,80% 23,81% - 26,44%
Lista nr 5 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Kasprzak Mieczysław 6 854 2,30%
Tak
2 Pers Grzegorz Stanisław 4 867 1,63%
Nie
3 Wosik Alicja Barbara 3 332 1,12%
Nie
4 Kiszka Zbigniew Wojciech 3 581 1,20%
Nie
5 Jankiewicz Barbara Ewa 874 0,29%
Nie
6 Zadworny Zdzisław 4 120 1,38%
Nie
7 Owsiany Marek 2 167 0,73%
Nie
8 Pączek Jan Antoni 2 000 0,67%
Nie
9 Michalik Anna 588 0,20%
Nie
10 Pankiewicz Stanisław Leon 1 492 0,50%
Nie
11 Komornicki Piotr 596 0,20%
Nie
12 Bukowczyk Joanna Alina 442 0,15%
Nie
13 Biedroń Albina 532 0,18%
Nie
14 Wanielista Dariusz Michał 1 307 0,44%
Nie
15 Grzegorczyk Wanda Danuta 159 0,05%
Nie
16 Pelczar Władysław 928 0,31%
Nie
17 Kroker Tadeusz Józef 88 0,03%
Nie
18 Romowicz Bartosz 257 0,09%
Nie
19 Możdżeń Zbigniew Józef 91 0,03%
Nie
20 Chorążak-Tabisz Marta Małgorzata 269 0,09%
Nie
21 Zając Alicja Zofia 2 280 0,77%
Nie
22 Salacha Małgorzata 878 0,29%
Nie
Głosów na listę 37 702 12,65%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 22 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 22 37 702
12,65%
pow. bieszczadzki 469
7,14%
pow. brzozowski 2 532
12,38%
pow. jarosławski 5 307
12,51%
pow. jasielski 5 874
14,48%
pow. krośnieński 3 923
10,80%
pow. lubaczowski 4 893
26,35%
pow. przemyski 2 643
11,71%
pow. przeworski 4 830
18,28%
pow. sanocki 4 293
14,07%
pow. leski 1 147
12,32%
m. npp Krosno 915
4,84%
m. npp Przemyśl 876
3,45%