Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 23 » Lista nr 6
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Numer listy: 6
Nazwa: Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Skrót: Komitet Wyborczy PPP - Sierpień 80
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Adres: 00-570 Warszawa, Al. Wyzwolenia 18
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://partiapracy-wybory.pl/
Liczba mandatów: 0

Brak danych 0,00% - 0,04% 0,05% - 0,09% 0,10% - 0,14% 0,15% - 0,19% 0,20% - 0,24% 0,25% - 0,29% 0,30% - 0,34% 0,35% - 0,39% 0,40% - 0,44% 0,45% - 0,49%
Lista nr 6 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Wróbel Jerzy Bogusław 527 0,12%
Nie
2 Kawalec Małgorzata 196 0,04%
Nie
3 Konrad Justyna Maria 68 0,01%
Nie
4 Piękoś Paweł Stanisław 94 0,02%
Nie
5 Stygar Edyta 54 0,01%
Nie
6 Wantuch Renata Natalia 44 0,01%
Nie
7 Bawiec Jacek Marek 52 0,01%
Nie
8 Berłowski Wiesław Józef 28 0,01%
Nie
9 Kozdroń Dorota Anna 40 0,01%
Nie
10 Gawłowska Jowita Beata 51 0,01%
Nie
11 Wojnarowski Janusz Leszek 59 0,01%
Nie
12 Kubicki Marian Józef 43 0,01%
Nie
13 Konrad Jolanta Elżbieta 20 0,00%
Nie
14 Rączy Mariusz Wojciech 25 0,01%
Nie
15 Wójcikiewicz-Rutka Bogusława 23 0,01%
Nie
16 Pikos Kazimierz 26 0,01%
Nie
17 Ablamowicz Aneta Anna 43 0,01%
Nie
18 Ostrowski Zenon Leszek 17 0,00%
Nie
19 Bogdan Halina Stanisława 25 0,01%
Nie
20 Bendkowski Dawid Paweł 106 0,02%
Nie
Głosów na listę 1 541 0,34%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 23 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 23 1 541
0,34%
pow. dębicki 200
0,41%
pow. kolbuszowski 45
0,21%
pow. leżajski 69
0,27%
pow. łańcucki 86
0,29%
pow. mielecki 180
0,37%
pow. niżański 77
0,37%
pow. ropczycko-sędziszowski 68
0,26%
pow. rzeszowski 239
0,39%
pow. stalowowolski 114
0,30%
pow. strzyżowski 64
0,31%
pow. tarnobrzeski 60
0,34%
m. npp Rzeszów 274
0,34%
m. npp Tarnobrzeg 65
0,35%