Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 23 » Lista nr 5
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Numer listy: 5
Nazwa: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Skrót: Komitet Wyborczy PSL
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Polskie Stronnictwo Ludowe
Adres: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.komitetwyborczypsl.pl
Liczba mandatów: 1

Brak danych 0,00% - 2,18% 2,19% - 4,36% 4,37% - 6,54% 6,55% - 8,72% 8,73% - 10,91% 10,92% - 13,09% 13,10% - 15,27% 15,28% - 17,46% 17,47% - 19,64% 19,65% - 21,82%
Lista nr 5 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Bury Jan 15 649 3,42%
Tak
2 Rygiel Wiesław Andrzej 5 874 1,28%
Nie
3 Reguła Andrzej Zygmunt 4 407 0,96%
Nie
4 Kluz-Zawadzka Jolanta Małgorzata 1 174 0,26%
Nie
5 Chrabąszcz Andrzej 4 064 0,89%
Nie
6 Zaborowski Franciszek 973 0,21%
Nie
7 Słupek Edward Józef 1 686 0,37%
Nie
8 Skiba Agata Magdalena 652 0,14%
Nie
9 Opaliński Marek 728 0,16%
Nie
10 Gnatek Robert Andrzej 836 0,18%
Nie
11 Hermaniuk Jan Leszek 290 0,06%
Nie
12 Nawrocki Janusz Andrzej 1 516 0,33%
Nie
13 Gołębiowska Ewa Marianna 1 752 0,38%
Nie
14 Misiewska Beata Teresa 256 0,06%
Nie
15 Nabrzeski Sebastian 705 0,15%
Nie
16 Wróbel Elżbieta Stanisława 1 033 0,23%
Nie
17 Gaweł Renata Józefa 340 0,07%
Nie
18 Kramarz Tadeusz Kazimierz 586 0,13%
Nie
19 Bator Jerzy Stanisław 755 0,17%
Nie
20 Leja Małgorzata 429 0,09%
Nie
21 Mączka Maria 533 0,12%
Nie
22 Jołda Teresa Halina 227 0,05%
Nie
23 Jemioło Maciej Krzysztof 410 0,09%
Nie
24 Rękas Sławomir Józef 139 0,03%
Nie
25 Balawejder Maria Teresa 210 0,05%
Nie
26 Janda Marek Jacek 473 0,10%
Nie
27 Ligas Tadeusz 470 0,10%
Nie
28 Sokołowska Justyna Mirosława 200 0,04%
Nie
29 Piecuch Agnieszka 245 0,05%
Nie
30 Gospodarczyk Tadeusz Marian 1 220 0,27%
Nie
Głosów na listę 47 832 10,46%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 23 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 23 47 832
10,46%
pow. dębicki 7 318
15,08%
pow. kolbuszowski 2 225
10,36%
pow. leżajski 1 834
7,30%
pow. łańcucki 3 058
10,17%
pow. mielecki 6 516
13,28%
pow. niżański 2 479
11,77%
pow. ropczycko-sędziszowski 5 734
21,75%
pow. rzeszowski 6 124
10,10%
pow. stalowowolski 2 647
7,03%
pow. strzyżowski 3 166
15,40%
pow. tarnobrzeski 1 433
8,04%
m. npp Rzeszów 4 072
5,08%
m. npp Tarnobrzeg 1 226
6,54%