Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 14 » Lista nr 2
... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
Numer listy: 2
Nazwa: Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
Skrót: KW Polska Jest Najważniejsza
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Polska Jest Najważniejsza
Adres: ul. Aleje Ujazdowskie 26, 00-478 Warszawa
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://stronapjn.pl/wybory-2011/
Liczba mandatów: 0

Brak danych 0,00% - 0,28% 0,29% - 0,57% 0,58% - 0,86% 0,87% - 1,15% 1,16% - 1,44% 1,45% - 1,73% 1,74% - 2,02% 2,03% - 2,31% 2,32% - 2,60% 2,61% - 2,89%
Lista nr 2 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Hajda Kazimierz 1 525 0,55%
Nie
2 Majoch Waldemar 261 0,09%
Nie
3 Morawa Tadeusz Stanisław 235 0,08%
Nie
4 Wójtowicz Jadwiga Teresa 906 0,32%
Nie
5 Gruszka Maria 544 0,20%
Nie
6 Dębski Stanisław Jan 701 0,25%
Nie
7 Biel Krzysztof 383 0,14%
Nie
8 Rymarczyk Irena Elżbieta 162 0,06%
Nie
9 Wojtas Czesław 178 0,06%
Nie
10 Orzechowska Stanisława 122 0,04%
Nie
11 Zmuda Lucyna Anna 103 0,04%
Nie
12 Bieda Andrzej 164 0,06%
Nie
13 Karczyńska Monika Anna 205 0,07%
Nie
14 Pilch Joanna Zofia 150 0,05%
Nie
15 Filas Maria 99 0,04%
Nie
16 Bystrowska-Orawiec Joanna Maria 91 0,03%
Nie
17 Woźniak Krzysztof Jan 212 0,08%
Nie
Głosów na listę 6 041 2,17%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 14 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 14 6 041
2,17%
pow. gorlicki 876
2,34%
pow. limanowski 1 237
2,80%
pow. nowosądecki 1 271
1,66%
pow. nowotarski 1 427
2,43%
pow. tatrzański 573
2,30%
m. npp Nowy Sącz 657
1,78%