Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 29 » Lista nr 1
... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer listy: 1
Nazwa: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Skrót: KW Prawo i Sprawiedliwość
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Prawo i Sprawiedliwość
Adres: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Liczba mandatów: 2

Brak danych 0,00% - 2,63% 2,64% - 5,27% 5,28% - 7,91% 7,92% - 10,55% 10,56% - 13,19% 13,20% - 15,83% 15,84% - 18,47% 18,48% - 21,11% 21,12% - 23,75% 23,76% - 26,39%
Lista nr 1 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Pyzik Piotr Mieczysław 12 039 4,28%
Tak
2 Polaczek Jerzy Jan 22 310 7,93%
Tak
3 Chłopek Aleksander Antoni 5 596 1,99%
Nie
4 Wita Tadeusz Antoni 4 505 1,60%
Nie
5 Pyrk Alfred Andrzej 1 704 0,61%
Nie
6 Krupka Anna Maria 3 044 1,08%
Nie
7 Burdziak Józef 1 948 0,69%
Nie
8 Wieczorek Jarosław Wiesław 2 195 0,78%
Nie
9 Znyk Bogusław 659 0,23%
Nie
10 Dziuk Barbara Anna 2 053 0,73%
Nie
11 Goliszewski Zdzisław 1 909 0,68%
Nie
12 Rudzki Stanisław Józef 608 0,22%
Nie
13 Iskra Izabela Anna 1 021 0,36%
Nie
14 Rokosz Krystyna Maria 757 0,27%
Nie
15 Suchanek Krystyna Maria 1 823 0,65%
Nie
16 Badurczyk Małgorzata Roma 281 0,10%
Nie
17 Patoń Piotr Jerzy 918 0,33%
Nie
18 Sarré Joanna 2 354 0,84%
Nie
Głosów na listę 65 724 23,37%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 29 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 29 65 724
23,37%
pow. gliwicki 9 223
24,18%
pow. tarnogórski 13 388
26,29%
m. npp Bytom 14 182
24,39%
m. npp Gliwice 16 751
21,87%
m. npp Zabrze 12 180
21,23%