Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 21 » Lista nr 11
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka
Numer listy: 11
Nazwa: Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka
Skrót: KWW Mniejszość Niemiecka
Typ komitetu: Komitet wyborczy mniejszości narodowych
Partia (organ partii):
Adres: 45-004 Opole, ul. Marii Konopnickiej 6 lok. 104
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.mniejszoscniemiecka.eu
Liczba mandatów: 1

Brak danych 0,00% - 2,53% 2,54% - 5,07% 5,08% - 7,61% 7,62% - 10,15% 10,16% - 12,69% 12,70% - 15,23% 15,24% - 17,77% 17,78% - 20,31% 20,32% - 22,85% 22,86% - 25,39%
Lista nr 11 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Galla Ryszard Jerzy 11 794 3,69%
Tak
2 Gaida Bernard Józef 2 356 0,74%
Nie
3 Swaczyna Józef Jerzy 3 974 1,24%
Nie
4 Czaja Herbert Wincenty 1 866 0,58%
Nie
5 Donath-Kasiura Zuzanna Teresa 584 0,18%
Nie
6 Kupka Marieta 458 0,14%
Nie
7 Gisman Aleksander Józef 616 0,19%
Nie
8 Gerlic Rajnard Józef 284 0,09%
Nie
9 Mróz Joanna Ewa 494 0,15%
Nie
10 Ryborz Paweł Alojzy 368 0,12%
Nie
11 Gambiec Marcin Roch 492 0,15%
Nie
12 Pieszkała Mariusz Gabriel 418 0,13%
Nie
13 Szubert Joanna Renata 326 0,10%
Nie
14 Wochnik-Kukawska Ilona Jadwiga 146 0,05%
Nie
15 Kandziora Tomasz Hubert 266 0,08%
Nie
16 Wąsik-Kudla Monika Maria 114 0,04%
Nie
17 Hylla Edyta 127 0,04%
Nie
18 Pawelczyk Adelajda Maria 200 0,06%
Nie
19 Wiencek Brygida Joanna 351 0,11%
Nie
20 Damboń Jan Antoni 371 0,12%
Nie
21 Donitza Arnold Marcin 1 276 0,40%
Nie
22 Warzecha Krzysztof Jerzy 338 0,11%
Nie
23 Hassa Joanna Teresa 196 0,06%
Nie
24 Urban Rudolf 599 0,19%
Nie
Głosów na listę 28 014 8,76%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 21 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 21 28 014
8,76%
pow. brzeski 100
0,33%
pow. głubczycki 129
0,89%
pow. kędzierzyńsko-kozielski 3 026
9,75%
pow. kluczborski 1 085
5,17%
pow. krapkowicki 3 927
22,58%
pow. namysłowski 147
1,04%
pow. nyski 321
0,73%
pow. oleski 2 634
13,93%
pow. opolski 7 887
20,91%
pow. prudnicki 1 574
9,74%
pow. strzelecki 5 505
25,30%
m. npp Opole 1 679
3,18%