Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 2 » Lista nr 1
... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer listy: 1
Nazwa: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Skrót: KW Prawo i Sprawiedliwość
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Prawo i Sprawiedliwość
Adres: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Liczba mandatów: 2

Brak danych 0,00% - 2,61% 2,62% - 5,23% 5,24% - 7,85% 7,86% - 10,47% 10,48% - 13,09% 13,10% - 15,71% 15,72% - 18,33% 18,34% - 20,95% 20,96% - 23,57% 23,58% - 26,19%
Lista nr 1 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Święczkowski Bogdan Roman 17 109 7,59%
Tak
2 Zalewska Anna Elżbieta 14 999 6,65%
Tak
3 Wiązowski Waldemar Bogdan 3 498 1,55%
Nie
4 Dąbrowski Andrzej Wojciech 4 188 1,86%
Nie
5 Zieliński Kamil Krzysztof 2 975 1,32%
Nie
6 Bielawska Zuzanna 1 927 0,85%
Nie
7 Szumiejko Eugeniusz 584 0,26%
Nie
8 Błasik Robert Artur 838 0,37%
Nie
9 Gaszyńska Elżbieta 970 0,43%
Nie
10 Tyniec Jacek 795 0,35%
Nie
11 Frankowska Iwona Krystyna 1 032 0,46%
Nie
12 Furmanek Janusz Marian 394 0,17%
Nie
13 Koczot Tomasz Kazimierz 588 0,26%
Nie
14 Mucha Beata Maria 1 471 0,65%
Nie
15 Natanek Wiesław 708 0,31%
Nie
16 Rejman Monika 2 195 0,97%
Nie
Głosów na listę 54 271 24,06%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 2 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 2 54 271
24,06%
pow. dzierżoniowski 9 184
25,85%
pow. kłodzki 13 107
23,47%
pow. świdnicki 14 490
26,13%
pow. wałbrzyski 12 136
21,00%
pow. ząbkowicki 5 354
25,61%