Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 13 » Lista nr 6
... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Numer listy: 6
Nazwa: Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Skrót: Komitet Wyborczy PPP - Sierpień 80
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Adres: 00-570 Warszawa, Al. Wyzwolenia 18
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://partiapracy-wybory.pl/
Liczba mandatów: 0

Brak danych 0,00% - 0,05% 0,06% - 0,11% 0,12% - 0,17% 0,18% - 0,23% 0,24% - 0,29% 0,30% - 0,35% 0,36% - 0,41% 0,42% - 0,47% 0,48% - 0,53% 0,54% - 0,59%
Lista nr 6 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Wroński Leszek Józef 610 0,12%
Nie
2 Jankowska Iwona Beata 313 0,06%
Nie
3 Pawlak Artur Wojciech 183 0,04%
Nie
4 Ottomańska Danuta 58 0,01%
Nie
5 Adamski Jarosław Mariusz 73 0,01%
Nie
6 Suder Jolanta Małgorzata 111 0,02%
Nie
7 Tomczyk Krzysztof Zbigniew 57 0,01%
Nie
8 Wełna Paweł Piotr 47 0,01%
Nie
9 Borowiec Aleksandra Anna 90 0,02%
Nie
10 Pamuła Janina 54 0,01%
Nie
11 Golik Władysław 36 0,01%
Nie
12 Bartosiak Emil Piotr 24 0,00%
Nie
13 Krawczyk Rafał Stanisław 38 0,01%
Nie
14 Ziraldo Piotr Andrzej 41 0,01%
Nie
15 Jaruga Kamil Zbigniew 34 0,01%
Nie
16 Kotlarz Przemysław Mateusz 17 0,00%
Nie
17 Noga Andrzej 45 0,01%
Nie
18 Możdżeń Ryszard Stanisław 15 0,00%
Nie
19 Jurczyńska Magdalena Dorota 68 0,01%
Nie
20 Pietraszak Agata 69 0,01%
Nie
21 Biskup Krystyna Stanisława 73 0,01%
Nie
22 Helak Helena Zofia 138 0,03%
Nie
Głosów na listę 2 194 0,43%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 13 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 13 2 194
0,43%
pow. krakowski 447
0,47%
pow. miechowski 82
0,53%
pow. olkuski 227
0,51%
m. npp Kraków 1 438
0,41%