Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 19 » Lista nr 5
...
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Numer listy: 5
Nazwa: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Skrót: Komitet Wyborczy PSL
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Polskie Stronnictwo Ludowe
Adres: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.komitetwyborczypsl.pl
Liczba mandatów: 0

Brak danych 0,00% - 0,23% 0,24% - 0,47% 0,48% - 0,71% 0,72% - 0,95% 0,96% - 1,19% 1,20% - 1,43% 1,44% - 1,67% 1,68% - 1,91% 1,92% - 2,15% 2,16% - 2,39%
Lista nr 5 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Kozakiewicz Władysław 5 792 0,57%
Nie
2 Skóra Sylwester 591 0,06%
Nie
3 Węgorzewska-Whiskerd Alicja Dorota 2 239 0,22%
Nie
4 Sokołowska Jowita 617 0,06%
Nie
5 Jedlewska Maria Małgorzata 415 0,04%
Nie
6 Jaśniak Włodzimierz Andrzej 109 0,01%
Nie
7 Rozbicki Andrzej 244 0,02%
Nie
8 Górska Urszula Dorota 374 0,04%
Nie
9 Gryzel Bolesław 113 0,01%
Nie
10 Bobowski Andrzej 145 0,01%
Nie
11 Wideł Sebastian Bartłomiej 84 0,01%
Nie
12 Kalinowska-Bouvy Agata Dorota 217 0,02%
Nie
13 Kuryluk Krystyna 190 0,02%
Nie
14 Kaczyński Grzegorz Jerzy 197 0,02%
Nie
15 Głażewski Wojciech 190 0,02%
Nie
16 Rakiel-Czarnecka Walentyna 115 0,01%
Nie
17 Rypińska-Olsson Maria Jolanta 79 0,01%
Nie
18 Stępniewski Andrzej Adam 100 0,01%
Nie
19 Dyduch Janusz 205 0,02%
Nie
20 Wójcik Stanisław Jakub 244 0,02%
Nie
21 Strąk Michał Stanisław 448 0,04%
Nie
22 Wyszyńska Teresa Maria 305 0,03%
Nie
23 Bogiel Teresa Maria 140 0,01%
Nie
24 Janusz Agnieszka 167 0,02%
Nie
25 Waźbiński Tomasz 54 0,01%
Nie
26 Rutkowska Mirosława 191 0,02%
Nie
27 Ossowska Małgorzata 168 0,02%
Nie
28 Nasiadka Ilona 175 0,02%
Nie
29 Wasilewska Lucyna Gertruda 160 0,02%
Nie
30 Dziak Hanna Elżbieta 108 0,01%
Nie
31 Matłacki Robert Adam 71 0,01%
Nie
32 Garstka Tatiana Joanna 85 0,01%
Nie
33 Ornoch Marek Jacek 49 0,00%
Nie
34 Pałasz Ewa Agata 184 0,02%
Nie
35 Farkowska Agata Maria 106 0,01%
Nie
36 Chołast Sylwester Adam 91 0,01%
Nie
37 Grudowska Agata Zofia 59 0,01%
Nie
38 Kołodziejski Wiesław Stanisław 132 0,01%
Nie
39 Młynarczyk Agata 426 0,04%
Nie
40 Struzik Adam Krzysztof 2 376 0,23%
Nie
Głosów na listę 17 755 1,74%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 19 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 19 17 755
1,74%
m. npp Warszawa 15 897
1,77%
Statki (Warszawa) 0
0,00%
Zagranica 1 858
1,58%