Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 9 » Lista nr 3
... ... ...
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Numer listy: 3
Nazwa: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Skrót: Komitet Wyborczy SLD
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Sojusz Lewicy Demokratycznej
Adres: 00-419 Warszawa, ul. Rozbrat 44a
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.sld.org.pl/wybory
Liczba mandatów: 1

Brak danych 0,00% - 0,99% 1,00% - 1,99% 2,00% - 2,99% 3,00% - 3,99% 4,00% - 4,99% 5,00% - 5,99% 6,00% - 6,99% 7,00% - 7,99% 8,00% - 8,99% 9,00% - 9,99%
Lista nr 3 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Joński Dariusz 15 164 4,19%
Tak
2 Pawłowski Sylwester Stefan 2 470 0,68%
Nie
3 Niewiadomska-Cudak Małgorzata Krystyna 3 462 0,96%
Nie
4 Janowska Zdzisława 6 002 1,66%
Nie
5 Niemczyk Ryszard Andrzej 980 0,27%
Nie
6 Murynowicz Alicja Maria 696 0,19%
Nie
7 Sójka Michał 574 0,16%
Nie
8 Runowski Bogdan Stanisław 198 0,05%
Nie
9 Pieróg Piotr 544 0,15%
Nie
10 Grabarska Krystyna 448 0,12%
Nie
11 Berger Jarosław 1 642 0,45%
Nie
12 Nowicka Anna Maria 423 0,12%
Nie
13 Majewski Grzegorz Piotr 305 0,08%
Nie
14 Robak Łucja 197 0,05%
Nie
15 Babski Paweł Władysław 341 0,09%
Nie
16 Krysiak Monika Izabela 212 0,06%
Nie
17 Wnuk Alina 251 0,07%
Nie
18 Chojnacka Maria Jolanta 313 0,09%
Nie
19 Wilczyńska Krystyna 237 0,07%
Nie
20 Bors Piotr Marcin 610 0,17%
Nie
Głosów na listę 35 069 9,68%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 9 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 9 35 069
9,68%
pow. łódzki wschodni 2 171
7,98%
pow. brzeziński 851
8,05%
m. npp Łódź 32 047
9,88%