Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 28 » Lista nr 1
... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer listy: 1
Nazwa: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Skrót: KW Prawo i Sprawiedliwość
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Prawo i Sprawiedliwość
Adres: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Liczba mandatów: 2

Brak danych 0,00% - 3,04% 3,05% - 6,09% 6,10% - 9,14% 9,15% - 12,19% 12,20% - 15,24% 15,25% - 18,29% 18,30% - 21,34% 21,35% - 24,39% 24,40% - 27,44% 27,45% - 30,49%
Lista nr 1 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Wiśniewska Jadwiga Maria 34 491 15,36%
Tak
2 Giżyński Szymon Stanisław 9 146 4,07%
Tak
3 Sądel Jerzy Bogdan 3 068 1,37%
Nie
4 Burzyńska Lidia Ewa 2 637 1,17%
Nie
5 Wójcik Grzegorz Marek 2 839 1,26%
Nie
6 Janus Krzysztof Józef 1 501 0,67%
Nie
7 Pohorecka Monika Sylwia 805 0,36%
Nie
8 Łuczak Agnieszka Małgorzata 650 0,29%
Nie
9 Trepka Mariusz Wiesław 579 0,26%
Nie
10 Dłużniak Adam Tomasz 364 0,16%
Nie
11 Korzonek Dorota Ewa 1 104 0,49%
Nie
12 Świerc Krystian Franciszek 840 0,37%
Nie
13 Janiszewska Anna Maria 2 106 0,94%
Nie
14 Klimek Ryszard Wincenty 1 299 0,58%
Nie
Głosów na listę 61 429 27,36%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 28 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 28 61 429
27,36%
pow. częstochowski 12 874
27,76%
pow. kłobucki 7 524
26,57%
pow. lubliniecki 7 453
29,43%
pow. myszkowski 7 273
30,39%
m. npp Częstochowa 26 305
26,16%