Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 35 » Lista nr 3
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Numer listy: 3
Nazwa: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Skrót: Komitet Wyborczy SLD
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Sojusz Lewicy Demokratycznej
Adres: 00-419 Warszawa, ul. Rozbrat 44a
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.sld.org.pl/wybory
Liczba mandatów: 1

Brak danych 0,00% - 1,15% 1,16% - 2,31% 2,32% - 3,47% 3,48% - 4,63% 4,64% - 5,79% 5,80% - 6,95% 6,96% - 8,11% 8,12% - 9,27% 9,28% - 10,43% 10,44% - 11,59%
Lista nr 3 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Iwiński Tadeusz 11 025 4,24%
Tak
2 Kijowski Janusz Józef 966 0,37%
Nie
3 Łapińska Krystyna Nina 1 324 0,51%
Nie
4 Czepułkowski Jerzy Mieczysław 1 739 0,67%
Nie
5 Iwaszkiewicz Wojciech Karol 887 0,34%
Nie
6 Koziński Janusz 616 0,24%
Nie
7 Kacprzycki Krzysztof 623 0,24%
Nie
8 Chrostowska Teresa Anna 627 0,24%
Nie
9 Rutkowska Elżbieta 434 0,17%
Nie
10 Aszkiełowicz Mieczysław 414 0,16%
Nie
11 Dawcewicz Barbara 415 0,16%
Nie
12 Sulewski Andrzej Sylwester 160 0,06%
Nie
13 Moszczyńska Izabela 247 0,09%
Nie
14 Tobolska Katarzyna 164 0,06%
Nie
15 Konieczko Emilia Natalia 265 0,10%
Nie
16 Wąsowicz Anna 171 0,07%
Nie
17 Walewski Bartosz Jan 165 0,06%
Nie
18 Jurgielewicz Magdalena 288 0,11%
Nie
19 Stosio Zofia 192 0,07%
Nie
20 Ryński Andrzej Wiesław 2 298 0,88%
Nie
Głosów na listę 23 020 8,85%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 35 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 35 23 020
8,85%
pow. ełcki 2 095
8,40%
pow. giżycki 1 514
8,17%
pow. kętrzyński 1 827
9,74%
pow. mrągowski 1 006
6,42%
pow. nidzicki 1 043
11,51%
pow. olecki 588
6,11%
pow. olsztyński 3 595
9,88%
pow. piski 1 014
5,96%
pow. szczycieński 1 860
9,20%
pow. gołdapski 445
5,82%
pow. węgorzewski 617
9,37%
m. npp Olsztyn 7 416
9,81%