Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 33 » Lista nr 5
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Numer listy: 5
Nazwa: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Skrót: Komitet Wyborczy PSL
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Polskie Stronnictwo Ludowe
Adres: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.komitetwyborczypsl.pl
Liczba mandatów: 3

Brak danych 0,00% - 3,89% 3,90% - 7,79% 7,80% - 11,69% 11,70% - 15,59% 15,60% - 19,49% 19,50% - 23,39% 23,40% - 27,29% 27,30% - 31,19% 31,20% - 35,09% 35,10% - 38,99%
Lista nr 5 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Jarubas Adam Sebastian 28 750 6,64%
Tak
2 Pawlak Mirosław Antoni 6 317 1,46%
Tak
3 Górczyński Jarosław Jacek 4 814 1,11%
Tak
4 Gos Marek 4 131 0,95%
Nie
5 Żołądek Piotr Bogusław 2 563 0,59%
Nie
6 Kotowski Kazimierz Jerzy 4 022 0,93%
Nie
7 Muzoł Małgorzata 2 208 0,51%
Nie
8 Garczewski Romuald Zygmunt 2 870 0,66%
Nie
9 Nagórny Ryszard 961 0,22%
Nie
10 Soboń Bogdan Marian 1 883 0,43%
Nie
11 Kręcka Jolanta 2 022 0,47%
Nie
12 Gierada Bogdan Kazimierz 2 451 0,57%
Nie
13 Dziubek Grzegorz Artur 2 504 0,58%
Nie
14 Kobierski Zdzisław 681 0,16%
Nie
15 Kędzierska Magdalena Dorota 1 166 0,27%
Nie
16 Stoksik Adam Ludwik 2 616 0,60%
Nie
17 Moskwa Jan 1 023 0,24%
Nie
18 Gajewski Krzysztof Marian 1 257 0,29%
Nie
19 Adamczyk Maria Janina 1 023 0,24%
Nie
20 Przybylski Wojciech Antoni 1 588 0,37%
Nie
21 Skotnicki Michał Tomasz 1 499 0,35%
Nie
22 Słonina Joanna Katarzyna 833 0,19%
Nie
23 Rybczyk Jolanta Halina 696 0,16%
Nie
24 Niedzielska Iwona Mariola 242 0,06%
Nie
25 Jaros-Urbaniak Anna Teresa 299 0,07%
Nie
26 Kolarz Jerzy Adam 1 696 0,39%
Nie
27 Popczyk-Fiecek Wanda Anna 221 0,05%
Nie
28 Stanioch Małgorzata Maria 999 0,23%
Nie
29 Szymańska Małgorzata Ewa 675 0,16%
Nie
30 Masternak Stanisław Kazimierz 1 952 0,45%
Nie
31 Cymerys Kazimierz Tadeusz 809 0,19%
Nie
32 Oczkowicz Beata 819 0,19%
Nie
Głosów na listę 85 590 19,77%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 33 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 33 85 590
19,77%
pow. buski 7 647
31,25%
pow. jędrzejowski 6 885
25,61%
pow. kazimierski 3 235
34,94%
pow. kielecki 15 477
23,74%
pow. konecki 4 237
15,74%
pow. opatowski 6 406
38,90%
pow. ostrowiecki 7 049
19,29%
pow. pińczowski 3 893
29,47%
pow. sandomierski 5 852
22,95%
pow. skarżyski 2 399
8,29%
pow. starachowicki 4 203
13,49%
pow. staszowski 5 931
25,47%
pow. włoszczowski 4 013
26,68%
m. npp Kielce 8 363
9,28%