Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 13 » Lista nr 7
... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Numer listy: 7
Nazwa: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Skrót: KW Platforma Obywatelska RP
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Adres: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.platforma.org/pl/platforma/kwpo/
Liczba mandatów: 8

Brak danych 0,00% - 4,88% 4,89% - 9,77% 9,78% - 14,66% 14,67% - 19,55% 19,56% - 24,44% 24,45% - 29,33% 29,34% - 34,22% 34,23% - 39,11% 39,12% - 44,00% 44,01% - 48,89%
Lista nr 7 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Raś Ireneusz Jacek 31 455 6,21%
Tak
2 Matusik - Lipiec Katarzyna Irena 22 178 4,38%
Tak
3 Gowin Jarosław Adam 62 570 12,35%
Tak
4 Fedorowicz Jerzy Feliks 28 383 5,60%
Tak
5 Jantos Małgorzata Krystyna 6 175 1,22%
Nie
6 Krupa Jacek Jan 5 018 0,99%
Nie
7 Gądek Lidia Stanisława 7 191 1,42%
Tak
8 Lassota Józef 10 241 2,02%
Tak
9 Samborski Adam Alfred 938 0,19%
Nie
10 Marczułajtis - Walczak Jagna Kinga 7 289 1,44%
Tak
11 Piasny Paweł Marcin 4 185 0,83%
Nie
12 Sławiński Mateusz Jerzy 1 013 0,20%
Nie
13 Meysztowicz Jerzy Witold 1 705 0,34%
Nie
14 Nenko Jerzy Jan 548 0,11%
Nie
15 Dąsal Bogdan Michał 620 0,12%
Nie
16 Siudak Ewa 1 798 0,35%
Nie
17 Janawa Grażyna Genowefa 980 0,19%
Nie
18 Wilam Agata Iwona 2 002 0,40%
Nie
19 Gibała Łukasz 18 583 3,67%
Tak
20 Bielańska Katarzyna Anna 1 392 0,27%
Nie
21 Pietrow Dorota Jadwiga 722 0,14%
Nie
22 Jastrzębski Paweł Artur 646 0,13%
Nie
23 Goraj Lucjan 874 0,17%
Nie
24 Filemonowicz Wojciech Jerzy 3 791 0,75%
Nie
25 Klimczak Andrzej Marian 404 0,08%
Nie
26 Musiał Kazimierz Józef 577 0,11%
Nie
27 Sękowska Daria 976 0,19%
Nie
28 Szybist Anna Gabriela 2 661 0,53%
Nie
Głosów na listę 224 915 44,40%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 13 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 13 224 915
44,40%
pow. krakowski 34 451
36,07%
pow. miechowski 3 617
23,19%
pow. olkuski 15 487
34,96%
m. npp Kraków 171 360
48,80%