Election results »Poland»Sejm constituency no. 35
Poland
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sejm constituency no. 35 (OKW Olsztyn)
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 796 950
Precincts quantity: 584
Electors: 637 830
Mandates: 10
 
List of Members of Parliament of the constituency No. 35 in term 2011 - 2015
List No. Number on the list Candidate data Number of valid votes for candidate
Family name and given names Profession committee Quantity % (in the constituency)
1 1 Szmit Jerzy geodetaKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość17 234
6,63%
1 2 Arent Iwona Ewa politologKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość11 955
4,60%
3 1 Iwiński Tadeusz nauczyciel akademickiKomitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej11 025
4,24%
4 1 Makowski Tomasz ekonomistaKomitet Wyborczy Ruch Palikota7 980
3,07%
5 1 Włodkowski Zbigniew nauczycielKomitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe8 131
3,13%
7 1 Bublewicz Beata Maria socjologKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP23 262
8,95%
7 2 Orzechowski Andrzej ekonomistaKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP12 046
4,63%
7 3 Staroń Lidia Ewa inżynier budownictwaKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP16 091
6,19%
7 4 Cichoń Janusz Władysław nauczyciel akademickiKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP13 902
5,35%
7 18 Papke Paweł instruktor piłki siatkowejKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP10 132
3,90%