Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 35 » List no. 1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
List's No.: 1
Name: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Abbreviation: KW Prawo i Sprawiedliwość
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Prawo i Sprawiedliwość
Address: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Mailing Address:
Web address: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Mandates: 2

Brak danych 0,00% - 3,02% 3,03% - 6,05% 6,06% - 9,08% 9,09% - 12,11% 12,12% - 15,14% 15,15% - 18,17% 18,18% - 21,20% 21,21% - 24,23% 24,24% - 27,26% 27,27% - 30,29%
List no. 1 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Szmit Jerzy 17 234 6,63%
Yes
2 Arent Iwona Ewa 11 955 4,60%
Yes
3 Opara Jakub Marcin 5 730 2,20%
No
4 Kossakowski Wojciech 5 548 2,13%
No
5 Małecki Jerzy Wojciech 3 259 1,25%
No
6 Olbryś Szczepan Tadeusz 1 998 0,77%
No
7 Krajewska Teresa 2 505 0,96%
No
8 Plawgo Tadeusz 1 115 0,43%
No
9 Kunda Jerzy 1 424 0,55%
No
10 Krzyżewska Ewa 1 436 0,55%
No
11 Kochanowski Michał 1 197 0,46%
No
12 Senda Grażyna Barbara 1 016 0,39%
No
13 Ołyński Waldemar 261 0,10%
No
14 Wiszowaty Zbigniew Grzegorz 1 172 0,45%
No
15 Krysiuk Bożenna Halina 385 0,15%
No
16 Ragin-Mic Danuta 217 0,08%
No
17 Maciejewski Andrzej 492 0,19%
No
18 Rusinowski Grzegorz Józef 445 0,17%
No
19 Ulewicz Bożenna 2 607 1,00%
No
Votes for list 59 996 23,07%
Results of voting in Senate Constituency No. 35 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 35 59 996
23,07%
pow. ełcki 7 030
28,19%
pow. giżycki 3 656
19,73%
pow. kętrzyński 3 869
20,62%
pow. mrągowski 3 273
20,88%
pow. nidzicki 2 741
30,24%
pow. olecki 2 495
25,95%
pow. olsztyński 7 451
20,47%
pow. piski 4 641
27,29%
pow. szczycieński 5 508
27,25%
pow. gołdapski 1 344
17,57%
pow. węgorzewski 1 242
18,87%
m. npp Olsztyn 16 746
22,15%