Wyniki wyborów »Polska» Okręg wyborczy do Senatu nr 51
Polska
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Okręg wyborczy do Senatu nr 51 (OKW Opole)
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 400 590
Liczba obwodów: 363
Liczba wyborców: 329 139
Liczba mandatów: 1
 
Senator z okręgu nr 51 w kadencji 2011 - 2015
Numer na karcie do głosowania Dane kandydata Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Zawód Komitet Liczba % (w skali okręgu)
1 Knosala Ryszard Antoni nauczyciel akademickiKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP44 124
34,28%
Nazwa komitetu % głosów Mandat
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 34,28% Tak
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 3,75% Nie
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 19,82% Nie
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 22,25% Nie
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 11,06% Nie
Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu 8,84% Nie