Wyniki wyborów »Polska» Okręg wyborczy do Senatu nr 84
Polska
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Okręg wyborczy do Senatu nr 84 (OKW Elbląg)
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 327 964
Liczba obwodów: 210
Liczba wyborców: 264 462
Liczba mandatów: 1
 
Senator z okręgu nr 84 w kadencji 2011 - 2015
Numer na karcie do głosowania Dane kandydata Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Zawód Komitet Liczba % (w skali okręgu)
2 Gintowt-Dziewałtowski Witold Józef ekonomistaKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP43 129
39,94%
Nazwa komitetu % głosów Mandat
Komitet Wyborczy Ligi Obrony Suwerenności 4,75% Nie
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 39,94% Tak
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 19,02% Nie
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 24,47% Nie
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 11,81% Nie