Wyniki głosowania »Polska»Województwo śląskie
Okręg wyborczy do Sejmu nr 28,
Okręg wyborczy do Sejmu nr 28 ... ... ... ... ...
Okręg wyborczy do Sejmu nr 28 (OKW Częstochowa)
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 598 554
Liczba obwodów: 416
Liczba wyborców: 495 295
Liczba mandatów: 7
Frekwencja: 47,52%
% głosów ważnych: 95,39%
 
Powiaty
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
240400 częstochowski, pow. 110 539 49 365 49 340
44,64% 46 375
93,99%
240600 kłobucki, pow. 69 845 30 145 30 127
43,13% 28 320
94,00%
240700 lubliniecki, pow. 62 688 27 054 27 041
43,14% 25 322
93,64%
240900 myszkowski, pow. 59 008 25 290 25 267
42,82% 23 933
94,72%
Ogółem 302 080 131 854 131 775
43,62% 123 950
94,06%
Miasta na prawach powiatu
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
246401 Częstochowa 193 215 103 714 103 568
53,60% 100 547
97,08%
Ogółem 193 215 103 714 103 568
53,60% 100 547
97,08%
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Wiśniewska Jadwiga Maria 34 491 15,36%
2 Giżyński Szymon Stanisław 9 146 4,07%
3 Sądel Jerzy Bogdan 3 068 1,37%
4 Burzyńska Lidia Ewa 2 637 1,17%
5 Wójcik Grzegorz Marek 2 839 1,26%
6 Janus Krzysztof Józef 1 501 0,67%
7 Pohorecka Monika Sylwia 805 0,36%
8 Łuczak Agnieszka Małgorzata 650 0,29%
9 Trepka Mariusz Wiesław 579 0,26%
10 Dłużniak Adam Tomasz 364 0,16%
11 Korzonek Dorota Ewa 1 104 0,49%
12 Świerc Krystian Franciszek 840 0,37%
13 Janiszewska Anna Maria 2 106 0,94%
14 Klimek Ryszard Wincenty 1 299 0,58%
Głosów na listę 61 429 27,36%
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Ruksza Paweł Jan 1 727 0,77%
2 Madej Ludwik 391 0,17%
3 Machnik Bartłomiej Paweł 391 0,17%
4 Barc Beata Agnieszka 395 0,18%
5 Wrońska Ewelina Barbara 358 0,16%
6 Ślemp Sebastian Dariusz 180 0,08%
7 Pajor Krzysztof Tadeusz 165 0,07%
8 Contucci Ewa Aleksandra 111 0,05%
9 Kołodziejczyk Katarzyna Anna 271 0,12%
10 Binkiewicz Jan 58 0,03%
11 Kasprzyk Irmina Jadwiga 178 0,08%
12 Hyla Teresa Maria 144 0,06%
13 Radzioch Krzysztof Paweł 125 0,06%
14 Zbrojkiewicz Paweł 301 0,13%
Głosów na listę 4 795 2,14%
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Adamkiewicz Janusz Stefan 3 773 1,68%
2 Balt Marek Paweł 5 378 2,40%
3 Kall Zdzisława 2 784 1,24%
4 Kasprzyk Jacek Franciszek 3 668 1,63%
5 Sikorski Grzegorz Mieczysław 876 0,39%
6 Ogończyk Mariusz Dominik 392 0,17%
7 Bąk Joanna Cecylia 1 506 0,67%
8 Juszczyk-Rozlach Marzena Beata 238 0,11%
9 Mizera Barbara Maria 1 014 0,45%
10 Włodarek Radosław Stanisław 1 135 0,51%
11 Szewczyk Karina Izabela 846 0,38%
12 Wabnic Łukasz Piotr 525 0,23%
13 Skorek Agnieszka Wioletta 717 0,32%
14 Korsak Jan 695 0,31%
Głosów na listę 23 547 10,49%
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Bramora Artur Franciszek 10 610 4,73%
2 Zaciera-Kaczmarczyk Beata Katarzyna 2 355 1,05%
3 Karkowska Dagna Anna 5 616 2,50%
4 Wieczorek Sylwia Bożena 1 652 0,74%
5 Wiśniewska-Gębka Agata 1 213 0,54%
6 Zdybowicz Magdalena Barbara 405 0,18%
7 Zabawa Marek Jan 1 431 0,64%
8 Olejnik Agnieszka Anna 1 615 0,72%
9 Gutowski Janusz Krzysztof 889 0,40%
10 Zielińska Mariola Barbara 1 001 0,45%
11 Tomaszewska Dorota Maria 402 0,18%
12 Niedostatkiewicz Marek Euzebiusz 344 0,15%
13 Borecka-Brzózka Elżbieta Krystyna 1 064 0,47%
14 Palka Robert Piotr 1 452 0,65%
Głosów na listę 30 049 13,39%
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Serafin Władysław 6 140 2,74%
2 Smela Krzysztof 3 214 1,43%
3 Banasiak Aleksandra 1 292 0,58%
4 Socha-Korendo Anna Marta 1 050 0,47%
5 Anioł Michał Ludwik 663 0,30%
6 Lech Andrzej Krzysztof 816 0,36%
7 Nowak Robert Tomasz 1 104 0,49%
8 Migalska Małgorzata Zofia 586 0,26%
9 Gałuszka Małgorzata Ewa 481 0,21%
10 Kiepura Henryk 2 044 0,91%
11 Winnicka-Kowalik Zuzanna Barbara 385 0,17%
12 Klimza Witold Paweł 279 0,12%
13 Pełka Zbigniew Adam 362 0,16%
14 Boski Grzegorz 1 272 0,57%
Głosów na listę 19 688 8,77%
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Szczerbak Marian Stanisław 682 0,30%
2 Mańka Lidia Maria 226 0,10%
3 Boroń Tadeusz Władysław 125 0,06%
4 Szydłowski Jerzy Adam , Kandydat unieważniony po wydruku kart 0 0,00%
5 Świątek Agnieszka Katarzyna 210 0,09%
6 Cierpiał Łukasz Stanisław 116 0,05%
7 Chmielarz Damian Piotr 87 0,04%
8 Całusiński Konrad Przemysław 46 0,02%
9 Sobek Sławomir Jan 32 0,01%
10 Zaniewska Laura Ewelina 70 0,03%
11 Mandat Iwona Jolanta 78 0,03%
12 Obruśnik Barbara Ewa 26 0,01%
13 Misztela Katarzyna Jadwiga 64 0,03%
14 Garbela Andrzej Jerzy 72 0,03%
Głosów na listę 1 875 0,84%
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Rozpondek Halina Leokadia 23 722 10,57%
2 Leszczyna Izabela Dorota 18 737 8,35%
3 Sztolcman Grzegorz Czesław 8 926 3,98%
4 Jakubiec Janusz Stefan 5 112 2,28%
5 Sabat Bartłomiej Daniel 4 544 2,02%
6 Sadek Iwona Józefa 1 239 0,55%
7 Janic Iwona Joanna 2 682 1,19%
8 Kaczuga Adam Bogdan 1 433 0,64%
9 Nowakowska Marzena Gabriela 1 160 0,52%
10 Jasińska Barbara Izabela 1 350 0,60%
11 Komorowski Wojciech Jan 1 910 0,85%
12 Biernat Marcin 2 413 1,07%
13 Serwiak Krzysztof Jacek 514 0,23%
14 Kurpios Piotr Marian 4 758 2,12%
Głosów na listę 78 500 34,97%
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kokot Sławomir Jan 2 346 1,05%
2 Ficenes Przemysław Paweł 295 0,13%
3 Miklowicz Iwona Dorota 386 0,17%
4 Pawelec Tomasz Marcin 177 0,08%
5 Korzeniec Rafał Jarosław 100 0,04%
6 Golibroda Piotr Tomasz 181 0,08%
7 Czuchnowski Jakub Jędrzej 75 0,03%
8 Domagała Marta Krzysztofa 226 0,10%
9 Porcz Maciej Szymon 76 0,03%
10 Tatarek Ewa Magdalena 102 0,05%
11 Stępień Aleksandra Magdalena 137 0,06%
12 Wydmuch Grzegorz Andrzej 132 0,06%
13 Szczygieł Małgorzata Janina 120 0,05%
14 Musiał Daniel Paweł 261 0,12%
Głosów na listę 4 614 2,06%
Powiaty
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
240400 częstochowski, pow. 110 539 49 363 49 340
44,64% 47 600
96,47%
240600 kłobucki, pow. 69 845 30 144 30 097
43,09% 28 909
96,05%
240700 lubliniecki, pow. 62 688 27 054 27 042
43,14% 26 134
96,64%
240900 myszkowski, pow. 59 008 25 291 25 269
42,82% 24 379
96,48%
Ogółem 302 080 131 852 131 748
43,61% 127 022
96,41%
Kandydaci na senatorów
L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Gmitruk Stanisław 20 111 15,83%
2 Konieczny Wojciech Jan 16 507 13,00%
3 Lasecki Jarosław Wacław 50 287 39,59%
4 Miklowicz Anton 6 804 5,36%
5 Ryszka Czesław Wincenty 33 313 26,23%
Miasta na prawach powiatu
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
246401 Częstochowa 193 215 103 711 103 483
53,56% 100 952
97,55%
Ogółem 193 215 103 711 103 483
53,56% 100 952
97,55%
Kandydaci na senatorów
L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Drygas Marek Jarosław 10 024 9,93%
2 Głębocki Konrad Zygmunt 12 264 12,15%
3 Graj Cezary Marek 3 862 3,83%
4 Kramarski Stefan 4 325 4,28%
5 Marzec Danuta Krystyna 12 207 12,09%
6 Szewiński Andrzej 37 471 37,12%
7 Warzocha Artur Ryszard 20 799 20,60%