Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 35 » Lista nr 1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer listy: 1
Nazwa: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Skrót: KW Prawo i Sprawiedliwość
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Prawo i Sprawiedliwość
Adres: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Liczba mandatów: 2

Brak danych 0,00% - 3,02% 3,03% - 6,05% 6,06% - 9,08% 9,09% - 12,11% 12,12% - 15,14% 15,15% - 18,17% 18,18% - 21,20% 21,21% - 24,23% 24,24% - 27,26% 27,27% - 30,29%
Lista nr 1 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Szmit Jerzy 17 234 6,63%
Tak
2 Arent Iwona Ewa 11 955 4,60%
Tak
3 Opara Jakub Marcin 5 730 2,20%
Nie
4 Kossakowski Wojciech 5 548 2,13%
Nie
5 Małecki Jerzy Wojciech 3 259 1,25%
Nie
6 Olbryś Szczepan Tadeusz 1 998 0,77%
Nie
7 Krajewska Teresa 2 505 0,96%
Nie
8 Plawgo Tadeusz 1 115 0,43%
Nie
9 Kunda Jerzy 1 424 0,55%
Nie
10 Krzyżewska Ewa 1 436 0,55%
Nie
11 Kochanowski Michał 1 197 0,46%
Nie
12 Senda Grażyna Barbara 1 016 0,39%
Nie
13 Ołyński Waldemar 261 0,10%
Nie
14 Wiszowaty Zbigniew Grzegorz 1 172 0,45%
Nie
15 Krysiuk Bożenna Halina 385 0,15%
Nie
16 Ragin-Mic Danuta 217 0,08%
Nie
17 Maciejewski Andrzej 492 0,19%
Nie
18 Rusinowski Grzegorz Józef 445 0,17%
Nie
19 Ulewicz Bożenna 2 607 1,00%
Nie
Głosów na listę 59 996 23,07%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 35 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 35 59 996
23,07%
pow. ełcki 7 030
28,19%
pow. giżycki 3 656
19,73%
pow. kętrzyński 3 869
20,62%
pow. mrągowski 3 273
20,88%
pow. nidzicki 2 741
30,24%
pow. olecki 2 495
25,95%
pow. olsztyński 7 451
20,47%
pow. piski 4 641
27,29%
pow. szczycieński 5 508
27,25%
pow. gołdapski 1 344
17,57%
pow. węgorzewski 1 242
18,87%
m. npp Olsztyn 16 746
22,15%