Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 6 » List no. 1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
List's No.: 1
Name: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Abbreviation: KW Prawo i Sprawiedliwość
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Prawo i Sprawiedliwość
Address: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Mailing Address:
Web address: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Mandates: 6

Brak danych 0,00% - 5,74% 5,75% - 11,49% 11,50% - 17,24% 17,25% - 22,99% 23,00% - 28,74% 28,75% - 34,49% 34,50% - 40,24% 40,25% - 45,99% 46,00% - 51,74% 51,75% - 57,49%
List no. 1 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Kruk Elżbieta Małgorzata 30 048 6,53%
Yes
2 Michałkiewicz Krzysztof Stefan 11 816 2,57%
Yes
3 Pogonowski Piotr 8 287 1,80%
No
4 Sprawka Lech Stanisław 23 848 5,18%
Yes
5 Masłowska Gabriela 17 777 3,86%
Yes
6 Sadurska Małgorzata Barbara 15 946 3,47%
Yes
7 Stawiarski Jarosław Piotr 10 126 2,20%
No
8 Żaczek Jarosław 11 278 2,45%
Yes
9 Głuchowski Krzysztof 8 438 1,83%
No
10 Solis Tomasz Piotr 3 371 0,73%
No
11 Majkowski Ryszard Marek 5 501 1,20%
No
12 Mach Jadwiga 1 215 0,26%
No
13 Pisarek-Piotrowska Sylwia Ewa 838 0,18%
No
14 Radek Włodzimierz Sylwester 2 619 0,57%
No
15 Tor Lech Zbigniew 2 966 0,64%
No
16 Paprocki Jarema Maciej 736 0,16%
No
17 Podkański Zdzisław Zbigniew 8 102 1,76%
No
18 Duńska Małgorzata Maria 382 0,08%
No
19 Skiba Tadeusz Jan 2 323 0,50%
No
20 Tułajew Sylwester Karol 3 168 0,69%
No
21 Krawczyk Agnieszka 1 863 0,40%
No
22 Skrzat Dorota 505 0,11%
No
23 Dobrzyńska Dorota 585 0,13%
No
24 Kozłowski Andrzej Marek 638 0,14%
No
25 Dragan Maria 466 0,10%
No
26 Nowak Marcin Andrzej 1 461 0,32%
No
27 Świątkowska Teresa 724 0,16%
No
28 Widomska Dorota 914 0,20%
No
29 Szymoniuk Grzegorz Dariusz 381 0,08%
No
30 Księska Eliza Angelika 1 221 0,27%
No
Votes for list 177 543 38,58%
Results of voting in Senate Constituency No. 6 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 6 177 543
38,58%
pow. janowski 10 545
57,41%
pow. kraśnicki 16 125
46,02%
pow. lubartowski 11 543
37,75%
pow. lubelski 20 263
39,96%
pow. łęczyński 7 010
38,25%
pow. łukowski 14 916
41,18%
pow. opolski 7 157
37,51%
pow. puławski 17 416
38,06%
pow. rycki 8 486
38,53%
pow. świdnicki 10 225
38,09%
m. npp Lublin 53 857
34,26%