Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 6 » Lista nr 1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer listy: 1
Nazwa: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Skrót: KW Prawo i Sprawiedliwość
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Prawo i Sprawiedliwość
Adres: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Liczba mandatów: 6

Brak danych 0,00% - 5,74% 5,75% - 11,49% 11,50% - 17,24% 17,25% - 22,99% 23,00% - 28,74% 28,75% - 34,49% 34,50% - 40,24% 40,25% - 45,99% 46,00% - 51,74% 51,75% - 57,49%
Lista nr 1 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Kruk Elżbieta Małgorzata 30 048 6,53%
Tak
2 Michałkiewicz Krzysztof Stefan 11 816 2,57%
Tak
3 Pogonowski Piotr 8 287 1,80%
Nie
4 Sprawka Lech Stanisław 23 848 5,18%
Tak
5 Masłowska Gabriela 17 777 3,86%
Tak
6 Sadurska Małgorzata Barbara 15 946 3,47%
Tak
7 Stawiarski Jarosław Piotr 10 126 2,20%
Nie
8 Żaczek Jarosław 11 278 2,45%
Tak
9 Głuchowski Krzysztof 8 438 1,83%
Nie
10 Solis Tomasz Piotr 3 371 0,73%
Nie
11 Majkowski Ryszard Marek 5 501 1,20%
Nie
12 Mach Jadwiga 1 215 0,26%
Nie
13 Pisarek-Piotrowska Sylwia Ewa 838 0,18%
Nie
14 Radek Włodzimierz Sylwester 2 619 0,57%
Nie
15 Tor Lech Zbigniew 2 966 0,64%
Nie
16 Paprocki Jarema Maciej 736 0,16%
Nie
17 Podkański Zdzisław Zbigniew 8 102 1,76%
Nie
18 Duńska Małgorzata Maria 382 0,08%
Nie
19 Skiba Tadeusz Jan 2 323 0,50%
Nie
20 Tułajew Sylwester Karol 3 168 0,69%
Nie
21 Krawczyk Agnieszka 1 863 0,40%
Nie
22 Skrzat Dorota 505 0,11%
Nie
23 Dobrzyńska Dorota 585 0,13%
Nie
24 Kozłowski Andrzej Marek 638 0,14%
Nie
25 Dragan Maria 466 0,10%
Nie
26 Nowak Marcin Andrzej 1 461 0,32%
Nie
27 Świątkowska Teresa 724 0,16%
Nie
28 Widomska Dorota 914 0,20%
Nie
29 Szymoniuk Grzegorz Dariusz 381 0,08%
Nie
30 Księska Eliza Angelika 1 221 0,27%
Nie
Głosów na listę 177 543 38,58%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 6 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 6 177 543
38,58%
pow. janowski 10 545
57,41%
pow. kraśnicki 16 125
46,02%
pow. lubartowski 11 543
37,75%
pow. lubelski 20 263
39,96%
pow. łęczyński 7 010
38,25%
pow. łukowski 14 916
41,18%
pow. opolski 7 157
37,51%
pow. puławski 17 416
38,06%
pow. rycki 8 486
38,53%
pow. świdnicki 10 225
38,09%
m. npp Lublin 53 857
34,26%