Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 25 » List no. 1
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
List's No.: 1
Name: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Abbreviation: KW Prawo i Sprawiedliwość
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Prawo i Sprawiedliwość
Address: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Mailing Address:
Web address: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Mandates: 3

Brak danych 0,00% - 2,96% 2,97% - 5,93% 5,94% - 8,90% 8,91% - 11,86% 11,87% - 14,82% 14,83% - 17,78% 17,79% - 20,74% 20,75% - 23,70% 23,71% - 26,66% 26,67% - 29,62%
List no. 1 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Fotyga Anna Elżbieta 24 662 5,94%
Yes
2 Łopiński Maciej Jan 15 794 3,80%
Yes
3 Jaworski Andrzej 22 770 5,48%
Yes
4 Jankowska Aleksandra Helena 3 398 0,82%
No
5 Smoliński Kazimierz 6 881 1,66%
No
6 Chrapkiewicz Daniela Jadwiga 3 956 0,95%
No
7 Liss Andrzej Marcelin 1 518 0,37%
No
8 Gwiazda Anna Teresa 5 738 1,38%
No
9 Guzikiewicz Karol Roman 2 419 0,58%
No
10 Kołakowska Anna Maria 2 063 0,50%
No
11 Steckiewicz Krzysztof 1 258 0,30%
No
12 Kałużny Andrzej 591 0,14%
No
13 Strociak Marek Roman 1 388 0,33%
No
14 Kilian Jan 1 976 0,48%
No
15 Drelich Dariusz 666 0,16%
No
16 Grajoszek Zbigniew Mariusz 948 0,23%
No
17 Posmyk Joanna Grażyna 342 0,08%
No
18 Obiedzińska Sylwia Iwona 465 0,11%
No
19 Tuz Ewa Maria 996 0,24%
No
20 Dudek Dorota 1 524 0,37%
No
21 Żuk Andrzej 532 0,13%
No
22 Rzymski Zygmunt 587 0,14%
No
23 Demski Patryk Jerzy 1 659 0,40%
No
Votes for list 102 131 24,59%
Results of voting in Senate Constituency No. 25 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 25 102 131
24,59%
pow. gdański 7 926
22,27%
pow. kwidzyński 5 755
23,37%
pow. malborski 4 550
21,76%
pow. nowodworski 2 144
20,37%
pow. starogardzki 11 680
29,55%
pow. tczewski 9 899
26,83%
pow. sztumski 2 239
20,38%
m. npp Gdańsk 52 857
24,53%
m. npp Sopot 5 059
24,44%
Statki (Gdańsk) 22
24,72%