Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 35 » Lista nr 7
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Numer listy: 7
Nazwa: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Skrót: KW Platforma Obywatelska RP
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Adres: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.platforma.org/pl/platforma/kwpo/
Liczba mandatów: 5

Brak danych 0,00% - 4,85% 4,86% - 9,72% 9,73% - 14,58% 14,59% - 19,44% 19,45% - 24,30% 24,31% - 29,16% 29,17% - 34,02% 34,03% - 38,88% 38,89% - 43,74% 43,75% - 48,60%
Lista nr 7 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Bublewicz Beata Maria 23 262 8,95%
Tak
2 Orzechowski Andrzej 12 046 4,63%
Tak
3 Staroń Lidia Ewa 16 091 6,19%
Tak
4 Cichoń Janusz Władysław 13 902 5,35%
Tak
5 Koch Eugeniusz Kazimierz 4 530 1,74%
Nie
6 Ciunel Halina Teresa 2 722 1,05%
Nie
7 Osiecki Julian 4 063 1,56%
Nie
8 Pampuch Mirosław Józef 3 554 1,37%
Nie
9 Piotrowska Jolanta 5 669 2,18%
Nie
10 Zarzecki Jacek 1 168 0,45%
Nie
11 Bogdanowicz-Kordjak Ewa 898 0,35%
Nie
12 Galibarczyk Marcin Grzegorz 450 0,17%
Nie
13 Anchim Władysław 1 104 0,42%
Nie
14 Bojarska Wiesława Alicja 2 469 0,95%
Nie
15 Minko Leszek Jerzy 240 0,09%
Nie
16 Łępicka-Gij Monika 1 378 0,53%
Nie
17 Sikora Danuta Maria 753 0,29%
Nie
18 Papke Paweł 10 132 3,90%
Tak
19 Makarewicz Grzegorz 1 486 0,57%
Nie
20 Ciborowska Danuta 2 605 1,00%
Nie
Głosów na listę 108 522 41,73%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 35 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 35 108 522
41,73%
pow. ełcki 10 074
40,40%
pow. giżycki 8 417
45,41%
pow. kętrzyński 8 098
43,16%
pow. mrągowski 6 867
43,81%
pow. nidzicki 2 983
32,91%
pow. olecki 3 295
34,27%
pow. olsztyński 15 252
41,90%
pow. piski 4 711
27,70%
pow. szczycieński 7 113
35,19%
pow. gołdapski 2 225
29,09%
pow. węgorzewski 2 787
42,34%
m. npp Olsztyn 36 700
48,55%