Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 15 » Lista nr 1
... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer listy: 1
Nazwa: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Skrót: KW Prawo i Sprawiedliwość
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Prawo i Sprawiedliwość
Adres: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Liczba mandatów: 5

Brak danych 0,00% - 5,16% 5,17% - 10,33% 10,34% - 15,50% 15,51% - 20,67% 20,68% - 25,84% 25,85% - 31,01% 31,02% - 36,18% 36,19% - 41,35% 41,36% - 46,52% 46,53% - 51,69%
Lista nr 1 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Bernacki Włodzimierz 18 699 7,25%
Tak
2 Czesak Edward Stanisław 18 787 7,28%
Tak
3 Marianowska Barbara 5 541 2,15%
Nie
4 Rojek Józef 15 978 6,19%
Tak
5 Wojtkiewicz Michał Jan 9 403 3,65%
Tak
6 Rusecka Urszula Beata 7 787 3,02%
Nie
7 Kosturkiewicz Bogdan Tomasz 4 220 1,64%
Nie
8 Kądzielawa Robert Jerzy 8 524 3,30%
Nie
9 Połoska Teresa Alicja 2 144 0,83%
Nie
10 Skruch Wojciech 2 132 0,83%
Nie
11 Iwaniec Renata Maria 1 045 0,41%
Nie
12 Czapiewski Bogdan Jan 991 0,38%
Nie
13 Koprowska Barbara Maria 1 268 0,49%
Nie
14 Rybka Robert Zdzisław 828 0,32%
Nie
15 Wójtowicz-Woda Justyna Marta 1 788 0,69%
Nie
16 Stefańczyk Izabela Małgorzata 570 0,22%
Nie
17 Ziobro Jan Paweł 9 347 3,62%
Tak
18 Łucarz Roman 3 930 1,52%
Nie
Głosów na listę 112 982 43,80%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 15 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 15 112 982
43,80%
pow. bocheński 17 420
46,13%
pow. brzeski 15 070
47,29%
pow. dąbrowski 9 406
51,09%
pow. proszowicki 4 389
33,86%
pow. tarnowski 34 229
51,61%
pow. wielicki 15 836
37,60%
m. npp Tarnów 16 632
34,29%