Wyniki głosowania »Polska»Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy do Sejmu nr 34,
Okręg wyborczy do Sejmu nr 34 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Okręg wyborczy do Sejmu nr 34 (OKW Elbląg)
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 640 733
Liczba obwodów: 434
Liczba wyborców: 508 898
Liczba mandatów: 8
Frekwencja: 41,24%
% głosów ważnych: 93,23%
 
Powiaty
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
280100 bartoszycki, pow. 50 841 19 997 19 910
39,16% 18 404
92,44%
280200 braniewski, pow. 35 123 14 074 14 067
40,05% 12 951
92,07%
280300 działdowski, pow. 52 579 19 752 19 747
37,56% 18 134
91,83%
280400 elbląski, pow. 45 622 16 094 16 093
35,27% 14 821
92,10%
280700 iławski, pow. 73 263 30 200 30 189
41,21% 27 821
92,16%
280900 lidzbarski, pow. 34 565 13 762 13 710
39,66% 12 809
93,43%
281200 nowomiejski, pow. 34 387 13 874 13 816
40,18% 12 655
91,60%
281500 ostródzki, pow. 84 207 33 879 33 757
40,09% 31 412
93,05%
Ogółem 410 587 161 632 161 289
39,28% 149 007
92,39%
Miasta na prawach powiatu
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
286101 Elbląg 98 311 48 707 48 577
49,41% 46 653
96,04%
Ogółem 98 311 48 707 48 577
49,41% 46 653
96,04%
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Krasulski Leonard Seweryn 12 790 6,54%
2 Kulczyk Joanna 5 329 2,72%
3 Babalski Zbigniew 7 217 3,69%
4 Necio Jerzy 1 063 0,54%
5 Kobryń-Szczepańska Dorota 1 298 0,66%
6 Polański Marek Józef 2 631 1,34%
7 Koniecko Adam 1 468 0,75%
8 Nawrocki Przemysław Aleksander 926 0,47%
9 Ołdakowski Adam 3 487 1,78%
10 Kielak Danuta 1 725 0,88%
11 Straus Adam 796 0,41%
12 Motyka-Kozioł Karolina 592 0,30%
13 Waszczak Renata Magdalena 986 0,50%
14 Ulewicz Andrzej 325 0,17%
15 Wrońska Anna Weronika 1 748 0,89%
16 Sadowski Jan Adam 3 022 1,54%
Głosów na listę 45 403 23,21%
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Pukin Edward 932 0,48%
2 Świergolski Adam Roman 240 0,12%
3 Kościuk Tadeusz 158 0,08%
4 Krystochowicz Tomasz 237 0,12%
5 Sobieska zu Schwarzenberg Małgorzata Maria 287 0,15%
6 Warcaba Kamila Teresa 284 0,15%
7 Bondar Robert Tadeusz 100 0,05%
8 Płussa Lidia Marta 161 0,08%
9 Kłosowski Arkadiusz Piotr 156 0,08%
10 Gula Elżbieta 206 0,11%
11 Dębowska Sylwia 191 0,10%
12 Jastrzębska Sylwia Beata 247 0,13%
13 Mikołajczyk Dariusz Olaf 231 0,12%
Głosów na listę 3 430 1,75%
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Mańkut Władysław 4 838 2,47%
2 Janczuk Danuta Anna 1 659 0,85%
3 Bojko Edward 2 003 1,02%
4 Sowicka Małgorzata Dorota 1 538 0,79%
5 Przyborowski Wincenty Marian 633 0,32%
6 Galikowska Anna Justyna 420 0,21%
7 Bubeła Jerzy 419 0,21%
8 Nadarzewska Ludmiła Małgorzata 386 0,20%
9 Jóźwiak Grażyna 340 0,17%
10 Wierzbowska Magdalena 441 0,23%
11 Głowacki Zbigniew Alojzy 346 0,18%
12 Wiśniewski Adam Zygmunt 338 0,17%
13 Mazurkiewicz Edwarda Michalina 289 0,15%
14 Józefiak Jerzy Marian 103 0,05%
15 Esden-Tempska Katarzyna Daria 241 0,12%
16 Dziewałtowski-Gintowt Juliusz 1 097 0,56%
Głosów na listę 15 091 7,71%
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Penkalski Wojciech Adam 9 255 4,73%
2 Kamasz Marian 1 567 0,80%
3 Białkowska Ewa Urszula 2 020 1,03%
4 Życzkowska Beata Wioletta 783 0,40%
5 Jaśkiewicz Michał 1 221 0,62%
6 Kluba Bartosz Grzegorz 613 0,31%
7 Nałęcz Stanisław Romuald 2 110 1,08%
8 Robaczewska Marta Katarzyna 702 0,36%
9 Ulatowski Bogdan Kazimierz 631 0,32%
10 Dekarczyk Marek Jan 303 0,15%
11 Ogryzek Joanna Urszula 716 0,37%
12 Kapla Paweł Tomasz 222 0,11%
13 Junker Marcin 330 0,17%
14 Kusz Nikoletta Maria 328 0,17%
15 Brzózka Marcin 488 0,25%
16 Smolińska Jolanta Maria 1 370 0,70%
Głosów na listę 22 659 11,58%
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Żelichowski Stanisław 6 458 3,30%
2 Szulc Jolanta Elżbieta 2 261 1,16%
3 Brzezin Gustaw Marek 2 656 1,36%
4 Wróblewski Witold Marek 846 0,43%
5 Kunicka Danuta 3 724 1,90%
6 Mroziński Henryk 1 644 0,84%
7 Przewłocka Beata Maria 160 0,08%
8 Zieliński Artur 343 0,18%
9 Kasprowicz Zygmunt 542 0,28%
10 Ziejewski Zbigniew 2 067 1,06%
11 Kozioł Małgorzata Krystyna 278 0,14%
12 Piechota Irena 357 0,18%
13 Zabłocki Wojciech 573 0,29%
14 Głowacz Bogdan Jan 866 0,44%
15 Chrościcka Beata Lidia 252 0,13%
16 Nowakowska Teresa 843 0,43%
Głosów na listę 23 870 12,20%
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Ćwikiel Zofia 462 0,24%
2 Ratka Zbigniew Bolesław 95 0,05%
3 Orysiak Aleksandra Barbara 34 0,02%
4 Zielińska Katarzyna 139 0,07%
5 Grabowska Marta Katarzyna 79 0,04%
6 Kowalska Joanna 87 0,04%
7 Stefanowicz Anna Maria 63 0,03%
8 Dudziak Tomasz Tadeusz 50 0,03%
9 Grabowski Stanisław Zbigniew 53 0,03%
10 Poczobut Tomasz 52 0,03%
11 Zajdzińska Anna Elżbieta 32 0,02%
12 Kluczyński Arkadiusz Jacek 33 0,02%
13 Soćko Sylwester 21 0,01%
14 Kamrowski Jarosław 62 0,03%
15 Załuski Jan Włodzimierz 78 0,04%
Głosów na listę 1 340 0,68%
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Rybicki Sławomir Piotr 13 644 6,97%
2 Cieśliński Piotr 15 547 7,95%
3 Gelert Elżbieta Kazimiera 15 901 8,13%
4 Harmaciński Krzysztof 4 402 2,25%
5 Rymarska-Pszenna Maria Bernadeta 1 433 0,73%
6 Sycz Miron 8 884 4,54%
7 Naguszewski Tadeusz 3 850 1,97%
8 Żyliński Adam Jacek 6 588 3,37%
9 Dembek Ewa Barbara 2 875 1,47%
10 Dziąg Leszek Jan 1 361 0,70%
11 Korzeniewska-Lasota Anna 1 312 0,67%
12 Wilczak Małgorzata Magdalena 1 066 0,54%
13 Hoch Henryk Paweł 1 541 0,79%
14 Grodowska Alicja 1 351 0,69%
15 Romanowski Jerzy 1 220 0,62%
16 Ostrowski Witold 1 929 0,99%
Głosów na listę 82 904 42,37%
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Rochnowska Renata Maria 414 0,21%
2 Sadowski Józef 188 0,10%
3 Stafiej Wiesław Aleksander 25 0,01%
4 Kłosowski Andrzej 86 0,04%
5 Gągalski Henryk Franciszek 23 0,01%
6 Wołynko Iwona Maria 26 0,01%
7 Różycka Anna Katarzyna 62 0,03%
8 Wojnowska Katarzyna Marta 41 0,02%
9 Dudek Jacek Bartłomiej 98 0,05%
Głosów na listę 963 0,49%
Powiaty
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
280100 bartoszycki, pow. 50 841 19 993 19 927
39,19% 18 952
95,11%
280200 braniewski, pow. 35 123 14 072 14 071
40,06% 13 581
96,52%
280400 elbląski, pow. 45 622 16 094 16 093
35,27% 15 582
96,82%
280900 lidzbarski, pow. 34 565 13 760 13 735
39,74% 13 152
95,76%
Ogółem 166 151 63 919 63 826
38,41% 61 267
95,99%
Miasta na prawach powiatu
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
286101 Elbląg 98 311 48 707 48 601
49,44% 46 713
96,12%
Ogółem 98 311 48 707 48 601
49,44% 46 713
96,12%
Kandydaci na senatorów
L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Bobek Jan 20 542 19,02%
2 Gintowt-Dziewałtowski Witold Józef 43 129 39,94%
3 Konklewska Anna 5 133 4,75%
4 Kula Sławomir Antoni 12 753 11,81%
5 Sadowski Sławomir 26 423 24,47%
Powiaty
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
280300 działdowski, pow. 52 579 19 752 19 748
37,56% 18 979
96,11%
280700 iławski, pow. 73 263 30 199 30 190
41,21% 29 212
96,76%
281200 nowomiejski, pow. 34 387 13 874 13 824
40,20% 13 261
95,93%
281500 ostródzki, pow. 84 207 33 870 33 786
40,12% 32 738
96,90%
Ogółem 244 436 97 695 97 548
39,91% 94 190
96,56%
Kandydaci na senatorów
L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Gorczyca Stanisław Andrzej 33 627 35,70%
2 Nosewicz Jan 12 767 13,55%
3 Szarmach Wincenty 4 975 5,28%
4 Żaryn Jan Krzysztof 18 700 19,85%
5 Żuchowski Piotr 24 121 25,61%