Wyniki głosowania »Polska»Województwo podkarpackie
Okręg wyborczy do Sejmu nr 22,
Okręg wyborczy do Sejmu nr 22 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Okręg wyborczy do Sejmu nr 22 (OKW Krosno)
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 891 969
Liczba obwodów: 755
Liczba wyborców: 710 294
Liczba mandatów: 11
Frekwencja: 44,18%
% głosów ważnych: 94,97%
 
Powiaty
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
180100 bieszczadzki, pow. 18 051 6 963 6 963
38,57% 6 569
94,34%
180200 brzozowski, pow. 52 509 21 707 21 649
41,23% 20 451
94,47%
180400 jarosławski, pow. 97 273 44 959 44 950
46,21% 42 438
94,41%
180500 jasielski, pow. 93 067 42 944 42 928
46,13% 40 577
94,52%
180700 krośnieński, pow. 89 103 38 160 38 116
42,78% 36 337
95,33%
182100 leski, pow. 23 062 9 957 9 953
43,16% 9 311
93,55%
180900 lubaczowski, pow. 46 692 19 563 19 552
41,87% 18 566
94,96%
181300 przemyski, pow. 58 334 24 169 24 151
41,40% 22 564
93,43%
181400 przeworski, pow. 63 339 28 046 27 996
44,20% 26 427
94,40%
181700 sanocki, pow. 77 335 31 974 31 938
41,30% 30 507
95,52%
Ogółem 618 765 268 442 268 196
43,34% 253 747
94,61%
Miasta na prawach powiatu
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
186101 Krosno 38 607 19 360 19 334
50,08% 18 919
97,85%
186201 Przemyśl 52 922 26 312 26 286
49,67% 25 364
96,49%
Ogółem 91 529 45 672 45 620
49,84% 44 283
97,07%
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kuchciński Marek Tadeusz 23 128 7,76%
2 Paruch Waldemar 1 019 0,34%
3 Babinetz Piotr Mieczysław 7 239 2,43%
4 Piotrowicz Stanisław 12 325 4,14%
5 Schmidt Anna Katarzyna 4 037 1,35%
6 Sudoł Ewa Grażyna 2 508 0,84%
7 Ziobro Kazimierz Bronisław 8 234 2,76%
8 Rzońca Bogdan Józef 15 623 5,24%
9 Chilik Dorota 3 650 1,22%
10 Ćwierz Andrzej Bogusław 5 799 1,95%
11 Bajda Stanisław 3 808 1,28%
12 Kurowska Maria Stanisława 6 978 2,34%
13 Śnieżek Adam Walenty 6 869 2,30%
14 Golba Mieczysław Józef 12 332 4,14%
15 Bury Jan 5 911 1,98%
16 Nabywaniec Tadeusz 3 186 1,07%
17 Misiołek Marta 1 155 0,39%
18 Kołcz Beata 816 0,27%
19 Krawiec Daniel Stanisław 3 615 1,21%
20 Ekiert Aleksandra 520 0,17%
21 Krajewska Barbara Jadwiga 1 599 0,54%
22 Gmyrek Zygmunt Adam 2 969 1,00%
Głosów na listę 133 320 44,73%
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Szymczakowska Ewelina Magdalena 1 749 0,59%
2 Froń Andrzej Kazimierz 276 0,09%
3 Fudali Dorota Maria 588 0,20%
4 Pawlak Antoni 488 0,16%
5 Zajdel Władysław 226 0,08%
6 Wilk Łukasz Paweł 180 0,06%
7 Giedrys Karolina 105 0,04%
8 Jakieła Anna Maria 223 0,07%
9 Purski Paweł Tadeusz 41 0,01%
10 Oleksiak Hubert Jan 39 0,01%
11 Niedziela Ryszard Józef 99 0,03%
12 Miszczak Krzysztof Witold 88 0,03%
13 Szpak Paulina Karolina 385 0,13%
Głosów na listę 4 487 1,51%
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Domaradzki Wojciech Grzegorz 5 899 1,98%
2 Sokołowska Anna Katarzyna 2 194 0,74%
3 Przetacznik Janusz Bronisław 2 367 0,79%
4 Rowiński Waldemar 881 0,30%
5 Oklejewicz Jan Leon 1 556 0,52%
6 Szałajko Stanisław Michał 633 0,21%
7 Zając Jerzy Andrzej 1 004 0,34%
8 Jachym Małgorzata 282 0,09%
9 Janiczek Zbigniew Janusz 123 0,04%
10 Kubrak Ewa 361 0,12%
11 Małachowska Magdalena Anna 414 0,14%
12 Posadzki Wacław Marian 272 0,09%
13 Ostafijczuk Roman Tadeusz 219 0,07%
14 Śliwiak Bożena Bogumiła 151 0,05%
15 Puka Regina 141 0,05%
16 Gilowski Stanisław Jan 235 0,08%
17 Piskorek Beata Ewa 155 0,05%
18 Korzeniowski Jacek 380 0,13%
19 Zegartowska Krystyna Janina 136 0,05%
20 Gomułka Wojciech Jan 284 0,10%
21 Kosiorowski Piotr Paweł 444 0,15%
22 Firak Witold Edwin 276 0,09%
Głosów na listę 18 407 6,18%
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Marcinkiewicz Małgorzata 10 058 3,37%
2 Łokaj Tadeusz Antoni 1 503 0,50%
3 Juszczyk Józef 809 0,27%
4 Kamińska Bożena Irena 1 027 0,34%
5 Kurek Adolf 787 0,26%
6 Konik Ewa Aleksandra 454 0,15%
7 Wilusz Piotr Tadeusz 707 0,24%
8 Klara Kamila Magdalena 490 0,16%
9 Bargieł Stanisław Andrzej 320 0,11%
10 Kosiba Danuta 467 0,16%
11 Zajdel Gabriel Jerzy 597 0,20%
12 Ziomek Jerzy 1 643 0,55%
13 Teśniarz Łukasz Robert 346 0,12%
14 Majcher Elżbieta Joanna 321 0,11%
15 Kijowski Kamil 276 0,09%
16 Brej Ewelina Anna 309 0,10%
17 Tłuściak Monika Maria 186 0,06%
18 Szajna Arkadiusz Bogumił 239 0,08%
19 Sobkowicz Krzysztof Jan 505 0,17%
Głosów na listę 21 044 7,06%
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kasprzak Mieczysław 6 854 2,30%
2 Pers Grzegorz Stanisław 4 867 1,63%
3 Wosik Alicja Barbara 3 332 1,12%
4 Kiszka Zbigniew Wojciech 3 581 1,20%
5 Jankiewicz Barbara Ewa 874 0,29%
6 Zadworny Zdzisław 4 120 1,38%
7 Owsiany Marek 2 167 0,73%
8 Pączek Jan Antoni 2 000 0,67%
9 Michalik Anna 588 0,20%
10 Pankiewicz Stanisław Leon 1 492 0,50%
11 Komornicki Piotr 596 0,20%
12 Bukowczyk Joanna Alina 442 0,15%
13 Biedroń Albina 532 0,18%
14 Wanielista Dariusz Michał 1 307 0,44%
15 Grzegorczyk Wanda Danuta 159 0,05%
16 Pelczar Władysław 928 0,31%
17 Kroker Tadeusz Józef 88 0,03%
18 Romowicz Bartosz 257 0,09%
19 Możdżeń Zbigniew Józef 91 0,03%
20 Chorążak-Tabisz Marta Małgorzata 269 0,09%
21 Zając Alicja Zofia 2 280 0,77%
22 Salacha Małgorzata 878 0,29%
Głosów na listę 37 702 12,65%
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Jasion Bernadeta 272 0,09%
2 Bieniek Krzysztof Piotr 137 0,05%
3 Wróbel Halina Beata 81 0,03%
4 Mikulska Zofia 60 0,02%
5 Warzocha Piotr 55 0,02%
6 Rączy Anna Elżbieta 48 0,02%
7 Dembowska Ewa Barbara 40 0,01%
8 Łyszczak Roman 22 0,01%
9 Opic Magdalena Małgorzata 24 0,01%
10 Popławska Ewa 50 0,02%
11 Ablamowicz Piotr Stanisław 28 0,01%
12 Zdąbłarz Janina 20 0,01%
13 Płaza Magdalena 39 0,01%
14 Kopytek Mariusz Piotr 22 0,01%
15 Moskal Daniel 28 0,01%
16 Miloch Piotr 10 0,00%
17 Rykowski Daniel 13 0,00%
18 Wąsik Jan 26 0,01%
19 Szponar Jan Władysław 43 0,01%
Głosów na listę 1 018 0,34%
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Chomycz Małgorzata Maria 16 829 5,65%
2 Kulesza Tomasz Jerzy 6 976 2,34%
3 Rząsa Marek Zdzisław 9 204 3,09%
4 Tomański Piotr 9 621 3,23%
5 Szczepańska Renata Marta 3 896 1,31%
6 Borcz Jerzy 5 782 1,94%
7 Miklicz Sławomir 4 276 1,43%
8 Kmiecik Adam Jan 3 562 1,20%
9 Augustynowicz-Sobota Renata Ewa 547 0,18%
10 Sułuja Henryk Ignacy 2 252 0,76%
11 Lipińska Ewa Jadwiga 1 368 0,46%
12 Opoń Arkadiusz Paweł 1 252 0,42%
13 Szpyt Krzysztof Antoni 808 0,27%
14 Rzońca Sebastian Krzysztof 933 0,31%
15 Zając Andrzej Stanisław 1 168 0,39%
16 Harasimowicz-Gąska Katarzyna Anna 561 0,19%
17 Piwowar Daniel Łukasz 506 0,17%
18 Konieczna Dorota 880 0,30%
19 Siwak Monika 358 0,12%
20 Piątkowska Agnieszka Anna 568 0,19%
21 Łącka Barbara Katarzyna 765 0,26%
22 Kłak Krzysztof Józef 3 291 1,10%
Głosów na listę 75 403 25,30%
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Lis Alicja Bronisława 332 0,11%
2 Słotwiński Zbigniew 129 0,04%
3 Maksymiuk Janusz Roman 92 0,03%
4 Krzanowski Jan Franciszek 65 0,02%
5 Potoczny Józef Roman 81 0,03%
6 Puka Daniela Franciszka 41 0,01%
7 Prorok Teresa Maria 44 0,01%
8 Woś Stanisław 62 0,02%
9 Pikuła Kazimiera Anna 12 0,00%
10 Hojło Joanna 12 0,00%
11 Szczurko Krzysztof Janusz 16 0,01%
12 Kuśnierz Maria 22 0,01%
13 Rebuś Arkadiusz Albert 16 0,01%
14 Sabramowicz Anna Ewa 16 0,01%
15 Gazda Krystian Bogumił 41 0,01%
Głosów na listę 981 0,33%
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Budniok Jacek Józef 1 570 0,53%
2 Dubniewicz Marian 587 0,20%
3 Czuchman Jerzy 243 0,08%
4 Pawluk Krzysztof 163 0,05%
5 Korzec Wiesław Bogdan 99 0,03%
6 Dębicki Maciej Krzysztof 160 0,05%
7 Dubniewicz Alicja Janina 161 0,05%
8 Niezgoda Wojciech Waldemar 232 0,08%
9 Kopeć Piotr Andrzej 177 0,06%
10 Drozd Jacek Marek 141 0,05%
11 Górecki Bartosz Dariusz 98 0,03%
12 Dąbek Alina 115 0,04%
13 Wójcik Barbara 158 0,05%
14 Renner Katarzyna Ewa 55 0,02%
15 Szyguła Magdalena 61 0,02%
16 Krymowska Justyna Katarzyna 182 0,06%
Głosów na listę 4 202 1,41%
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Winter Wojciech 304 0,10%
2 Stańko Piotr Tadeusz 166 0,06%
3 Siara Maria Jadwiga 46 0,02%
4 Morawski Wiesław Stanisław 348 0,12%
5 Widaj Kazimierz Jerzy 43 0,01%
6 Fac Zbigniew Antoni 51 0,02%
7 Strączek Ewa Maria 36 0,01%
8 Suwała Monika 31 0,01%
9 Szczepanik Paweł Mateusz 29 0,01%
10 Biliński Mieczysław 34 0,01%
11 Haliniak Janina Paula 66 0,02%
12 Paczkowski Waldemar Ryszard 21 0,01%
13 Sowińska-Skiba Anna Maria 35 0,01%
14 Staniszewski Stanisław 19 0,01%
15 Kwaśniak Czesława 37 0,01%
16 Rokitowska-Cisek Ewa Bożena 43 0,01%
17 Góra Mariusz Bogusław 21 0,01%
18 Filar-Zyz Urszula Katarzyna 13 0,00%
19 Bielka Maria 26 0,01%
20 Bierzyński Maciej 20 0,01%
21 Ząbroń Elżbieta Anna 36 0,01%
22 Wasieczko Dariusz Leszek 41 0,01%
Głosów na listę 1 466 0,49%
Powiaty
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
180200 brzozowski, pow. 52 509 21 706 21 658
41,25% 21 057
97,23%
180500 jasielski, pow. 93 067 42 940 42 886
46,08% 41 627
97,06%
180700 krośnieński, pow. 89 103 38 157 38 134
42,80% 36 941
96,87%
Ogółem 234 679 102 803 102 678
43,75% 99 625
97,03%
Miasta na prawach powiatu
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
186101 Krosno 38 607 19 360 19 340
50,09% 18 699
96,69%
Ogółem 38 607 19 360 19 340
50,09% 18 699
96,69%
Kandydaci na senatorów
L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Frydrych Joanna Zofia 27 196 22,98%
2 Karaś Roman Władysław 9 945 8,40%
3 Szelc Grażyna Julia 4 314 3,65%
4 Wydro Antoni Jan 13 317 11,25%
5 Zając Alicja Maria 63 552 53,71%
Powiaty
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
180100 bieszczadzki, pow. 18 051 6 961 6 959
38,55% 6 676
95,93%
180400 jarosławski, pow. 97 273 44 958 44 946
46,21% 43 267
96,26%
182100 leski, pow. 23 062 9 957 9 952
43,15% 9 587
96,33%
180900 lubaczowski, pow. 46 692 19 563 19 525
41,82% 18 676
95,65%
181300 przemyski, pow. 58 334 24 169 24 149
41,40% 23 372
96,78%
181400 przeworski, pow. 63 339 28 045 28 013
44,23% 26 816
95,73%
181700 sanocki, pow. 77 335 31 975 31 916
41,27% 30 811
96,54%
Ogółem 384 086 165 628 165 460
43,08% 159 205
96,22%
Miasta na prawach powiatu
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
186201 Przemyśl 52 922 26 313 26 303
49,70% 25 492
96,92%
Ogółem 52 922 26 313 26 303
49,70% 25 492
96,92%
Kandydaci na senatorów
L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Dachnowicz Małgorzata Krystyna 25 296 13,70%
2 Lewicki Maciej Jan 59 143 32,02%
3 Matusiewicz Andrzej Antoni 72 861 39,45%
4 Nowacki Wieńczysław Jacek 3 227 1,75%
5 Piękoś-Gliwska Dorota Agata 17 910 9,70%
6 Urban Tadeusz Bronisław 6 260 3,39%