Wyniki głosowania »Polska»Województwo łódzkie
Okręg wyborczy do Sejmu nr 11,
Okręg wyborczy do Sejmu nr 11 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Okręg wyborczy do Sejmu nr 11 (OKW Sieradz)
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 970 323
Liczba obwodów: 739
Liczba wyborców: 794 134
Liczba mandatów: 12
Frekwencja: 45,31%
% głosów ważnych: 94,45%
 
Powiaty
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
100200 kutnowski, pow. 84 373 35 300 35 258
41,79% 33 029
93,68%
100300 łaski, pow. 41 412 18 355 18 338
44,28% 17 317
94,43%
100400 łęczycki, pow. 43 891 17 109 17 103
38,97% 15 910
93,02%
100500 łowicki, pow. 66 725 30 072 30 013
44,98% 28 329
94,39%
100800 pabianicki, pow. 97 516 50 590 50 508
51,79% 48 473
95,97%
100900 pajęczański, pow. 42 992 17 829 17 819
41,45% 16 578
93,04%
101100 poddębicki, pow. 34 533 14 474 14 470
41,90% 13 394
92,56%
101400 sieradzki, pow. 97 994 43 252 43 136
44,02% 40 612
94,15%
101700 wieluński, pow. 63 508 27 976 27 973
44,05% 26 198
93,65%
101800 wieruszowski, pow. 33 954 14 149 14 108
41,55% 13 228
93,76%
101900 zduńskowolski, pow. 54 435 25 675 25 667
47,15% 24 344
94,85%
102000 zgierski, pow. 132 801 65 580 65 466
49,30% 62 488
95,45%
Ogółem 794 134 360 361 359 859
45,31% 339 900
94,45%
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Schreiber Grzegorz Zenon 17 808 5,24%
2 Matuszewski Marek 16 207 4,77%
3 Mastalerek Marcin 8 509 2,50%
4 Grabicka Krystyna Stanisława 6 776 1,99%
5 Mateusiak-Pielucha Beata Anna 6 319 1,86%
6 Zarzycki Wojciech Szczęsny 4 158 1,22%
7 Woźniak Tadeusz Jacek 8 996 2,65%
8 Polak Piotr Stanisław 9 022 2,65%
9 Kłopotowski Konrad 2 211 0,65%
10 Czyżak Grażyna Ewa 3 128 0,92%
11 Kosiorek Marcin Rafał 5 213 1,53%
12 Dęga Sylwia Bogumiła 4 179 1,23%
13 Olas Stanisław Czesław 1 127 0,33%
14 Krzak Michał Bazyli 1 243 0,37%
15 Rządziński Robert Roman 1 327 0,39%
16 Sagan Marlena Barbara 2 630 0,77%
17 Gędek Łukasz Andrzej 878 0,26%
18 Moska Jolanta Maria 510 0,15%
19 Olczak Grażyna Jadwiga 1 046 0,31%
20 Żebrowska Jolanta Janina 1 102 0,32%
21 Rozmarynowska Anna Maria 2 159 0,64%
22 Liberski Zbigniew Krzysztof 631 0,19%
23 Woźniak Marlena Maria 1 431 0,42%
24 Rozmarynowska Urszula Teresa 2 595 0,76%
Głosów na listę 109 205 32,13%
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kenic Janusz Kazimierz 1 389 0,41%
2 Budzianowski Piotr Ryszard 475 0,14%
3 Hajnrych Grażyna 562 0,17%
4 Śmigielski Witold Jacek 330 0,10%
5 Tomczak Henryk Zenon 539 0,16%
6 Bajer Bartosz Artur 275 0,08%
7 Starczewski Jan 165 0,05%
8 Szadkowska Anna Maria 484 0,14%
9 Dąbkowski Andrzej Maksymilian 98 0,03%
10 Lis Anna Maria 496 0,15%
11 Wojciechowska Krystyna Zofia 308 0,09%
12 Gradowski Dariusz 152 0,04%
13 Król Kamilla Dorota 337 0,10%
14 Zajda Tomasz Ryszard 256 0,08%
Głosów na listę 5 866 1,73%
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Piątek Iwona Zofia 5 539 1,63%
2 Krasiński Zbigniew Stanisław 2 846 0,84%
3 Dziemdziela Józef 2 405 0,71%
4 Jura Tomasz Aleksander 1 259 0,37%
5 Kaźmierska-Małyska Iwona Monika 1 896 0,56%
6 Leśniczak Henryk Jan 615 0,18%
7 Sadziński Przemysław 652 0,19%
8 Zarębski Zdzisław 332 0,10%
9 Leśkiewicz Patrycja Irena 534 0,16%
10 Kabaciński Wojciech Andrzej 415 0,12%
11 Łebkowski Paweł Krzysztof 296 0,09%
12 Przytulska Maria Nina 587 0,17%
13 Kowalczyk Dominika Anna 516 0,15%
14 Warzocha Maryla 368 0,11%
15 Kraska Robert Piotr 642 0,19%
16 Płuciennik Agnieszka 728 0,21%
17 Szczepańska Elżbieta Zofia 325 0,10%
18 Wiśniewska Ewa 695 0,20%
19 Groblewska-Durajska Bogusława Maria 181 0,05%
20 Walczewska Aleksandra Marianna 290 0,09%
21 Janowska Ewa Maria 999 0,29%
22 Krysiak Piotr Paweł 312 0,09%
23 Ruciński Mirosław Remigiusz 419 0,12%
24 Olejniczak Cezary Roman 7 082 2,08%
Głosów na listę 29 933 8,81%
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Pacholski Michał Tomasz 12 918 3,80%
2 Matuszewska-Kościelewska Anna Maria 3 180 0,94%
3 Folwarczyk Sylwia 2 202 0,65%
4 Włodarczyk Iwona Jolanta 1 932 0,57%
5 Czeczko Dominik Adam 853 0,25%
6 Hirsz Paweł Piotr 1 375 0,40%
7 Mostowski Przemysław 739 0,22%
8 Rutkowski Jacek Piotr 1 282 0,38%
9 Kalinowska-Miller Małgorzata 760 0,22%
10 Lewandowski Marcin Paweł 1 269 0,37%
11 Jaworski Jan Paweł 566 0,17%
12 Frontczak Tomasz 761 0,22%
13 Pijewski Tomasz Piotr 670 0,20%
14 Arciszewska-Siek Paulina Anna 384 0,11%
15 Sekuła Jakub 589 0,17%
16 Czekalski Stefan Ryszard 278 0,08%
17 Sójka Karol Jan 422 0,12%
18 Tadeusiak Małgorzata Agata 327 0,10%
19 Cieślak Justyna Magdalena 763 0,22%
20 Wincior Andrzej 259 0,08%
21 Sztybel Iwona Mirosława 332 0,10%
22 Goździk-Bieniecka Wiesława Monika 347 0,10%
23 Urbańska Olga 1 807 0,53%
24 Kołodziejczyk Rafał Ryszard 1 608 0,47%
Głosów na listę 35 623 10,48%
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Łuczak Mieczysław Marcin 9 373 2,76%
2 Nawrocka Elżbieta Renata 6 370 1,87%
3 Olas Stanisław Piotr 1 789 0,53%
4 Bejda Paweł Jan 3 385 1,00%
5 Miedzińska Irena Maria 2 109 0,62%
6 Fraszka Tomasz Władysław 1 007 0,30%
7 Gabryelczak Małgorzata 1 509 0,44%
8 Łabędzki Marcin 935 0,28%
9 Barczak Sebastian Bogdan 971 0,29%
10 Stasiak Zbigniew Marek 1 754 0,52%
11 Jasińska Justyna Magdalena 899 0,26%
12 Olszewska-Nowak Iwona Ewa 380 0,11%
13 Kwiatkowski Grzegorz 1 157 0,34%
14 Trawczyński Zdzisław 753 0,22%
15 Kania Małgorzata Anna 608 0,18%
16 Topór Halina Maria 407 0,12%
17 Ławniczak Artur Jerzy 1 433 0,42%
18 Will Jolanta 248 0,07%
19 Płonek Bożena Maria 311 0,09%
20 Żubrowski Krzysztof Andrzej 1 343 0,40%
21 Dzierżek Bohdan Cezary 1 549 0,46%
22 Szyszka Dariusz 874 0,26%
23 Różański Jacek Mirosław 671 0,20%
24 Owczarek Włodzimierz Jan 2 836 0,83%
Głosów na listę 42 671 12,55%
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Werbicki Wojciech Zygmunt 555 0,16%
2 Świerczyńska Halina 219 0,06%
3 Lubowicki Piotr 98 0,03%
4 Tomczyk Iwona 201 0,06%
5 Przepióra Mateusz Krystian 29 0,01%
6 Jankiewicz Joanna Agnieszka 86 0,03%
7 Skalski Arkadiusz Marek 67 0,02%
8 Gorzędowska Justyna Magdalena 75 0,02%
9 Kaczorkiewicz Maciej 60 0,02%
10 Paliga Małgorzata 68 0,02%
11 Fajkowska Tarsylia Kazimiera 68 0,02%
12 Foryś Mariusz Norbert 36 0,01%
13 Gołata Małgorzata Janina 45 0,01%
14 Rudek Przemysław Jacek 26 0,01%
15 Stawicki Radosław Tomasz 24 0,01%
16 Dornia Artur Piotr 18 0,01%
17 Wójcik Robert Stanisław 51 0,02%
18 Ciosek Patryk Rafał 21 0,01%
19 Miloch Tomasz 15 0,00%
20 Szałańska Barbara Danuta 80 0,02%
21 Kopij Grzegorz 82 0,02%
Głosów na listę 1 924 0,57%
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Biernat Andrzej Zbigniew 25 721 7,57%
2 Hanajczyk Agnieszka Małgorzata 16 484 4,85%
3 Tomczyk Cezary Józef 12 748 3,75%
4 Zakrzewska Danuta Ewa 5 882 1,73%
5 Pawlak Janusz Bogdan 3 699 1,09%
6 Jarosławska Joanna Beata 6 248 1,84%
7 Jasiński Janusz 2 397 0,71%
8 Binder Piotr Jan 1 549 0,46%
9 Bieda Robert Damazy 1 690 0,50%
10 Krawczyk Marek 1 896 0,56%
11 Kałużny Jan 1 314 0,39%
12 Kołodziejska Agnieszka Dorota 1 771 0,52%
13 Lipińska Grażyna Jolanta 2 012 0,59%
14 Górecki Piotr Wojciech 700 0,21%
15 Makota Beata 1 210 0,36%
16 Piekarz Krzysztof Władysław 1 578 0,46%
17 Dunin Borkowska Anna Maria 1 294 0,38%
18 Rąkowski Krzysztof Gabor 2 996 0,88%
19 Kałuża Emilia Stanisława 1 480 0,44%
20 Sałagacki Marcin 1 419 0,42%
21 Werwińska Krystyna 1 517 0,45%
22 Sut Sebastian Jan 1 049 0,31%
23 Pigłowski Dariusz Andrzej 352 0,10%
24 Dunin Artur Jerzy 9 595 2,82%
Głosów na listę 106 601 31,36%
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Stolarczyk Ewa Kazimiera 257 0,08%
2 Grzegorzewski Dawid Piotr 97 0,03%
3 Maciejewska Elżbieta Wiesława 91 0,03%
4 Kaźmierski Józef 78 0,02%
5 Morawiak Maria Anna 45 0,01%
6 Wiedeńska Honorata 21 0,01%
7 Pietras Marian Antoni 59 0,02%
8 Wróbel Małgorzata 66 0,02%
9 Jezierski Mariusz Karol 18 0,01%
10 Rzepka Wiesław Józef 42 0,01%
11 Wojciechowska Jolanta 47 0,01%
12 Marciniak Arkadiusz Michał 36 0,01%
13 Głowacka Ewa 58 0,02%
14 Sazon Aneta Katarzyna 20 0,01%
15 Malinowska Aneta Karolina 41 0,01%
16 Bańska Katarzyna Aldona 17 0,01%
17 Nowak Marcin Piotr 65 0,02%
18 Stawski Mirosław 62 0,02%
19 Olejniczak Bogusław Andrzej 268 0,08%
Głosów na listę 1 388 0,41%
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kędzierski Lech Tomasz 2 844 0,84%
2 Utecht Waldemar Arkadiusz 483 0,14%
3 Dobiesz Alicja Maria 375 0,11%
4 Kosiacka-Woch Aneta Iwona 139 0,04%
5 Kaczorowska Halina Bożena 206 0,06%
6 Janczak Magdalena Anna 213 0,06%
7 Bakalarski Marcin 341 0,10%
8 Sass Sebastian Edward 235 0,07%
9 Supera-Szaleniec Justyna 270 0,08%
10 Jackiewicz Jerzy 82 0,02%
11 Rybkowski Sławomir 77 0,02%
12 Tomczak Ewelina 448 0,13%
Głosów na listę 5 713 1,68%
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Głowacki Tomasz Bogdan 198 0,06%
2 Pawlak Jerzy Wojciech 257 0,08%
3 Lobka Grzegorz Janusz 43 0,01%
4 Halamus Anatol 81 0,02%
5 Michalak Aleksandra Izabela 105 0,03%
6 Dębkowski Stanisław Michał 29 0,01%
7 Pieczewska Anna 35 0,01%
8 Drabik Marek 50 0,01%
9 Konarska Sylwia 26 0,01%
10 Struszczyk Adrian Waldemar 7 0,00%
11 Bednarkiewicz Teresa 9 0,00%
12 Ciągło Włodzimierz Adam 12 0,00%
13 Jurczak Agnieszka Maria 46 0,01%
14 Boroski Marek 78 0,02%
Głosów na listę 976 0,29%
Powiaty
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
100200 kutnowski, pow. 84 373 35 299 35 275
41,81% 33 865
96,00%
100400 łęczycki, pow. 43 891 17 109 17 094
38,95% 16 499
96,52%
100500 łowicki, pow. 66 725 30 072 30 033
45,01% 29 061
96,76%
101100 poddębicki, pow. 34 533 14 473 14 468
41,90% 13 739
94,96%
Ogółem 229 522 96 953 96 870
42,21% 93 164
96,17%
Kandydaci na senatorów
L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Błaszczyk Przemysław Jacek 27 392 29,40%
2 Górczyński Andrzej Robert 16 712 17,94%
3 Kaczmarek Michał 22 858 24,54%
4 Michalak Janusz Edward 6 523 7,00%
5 Olejniczak Jerzy Wojciech 6 784 7,28%
6 Staszewska Izabela Wanda 8 861 9,51%
7 Wojtera Jan Andrzej 4 034 4,33%
Powiaty
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
100300 łaski, pow. 41 412 18 355 18 345
44,30% 17 630
96,10%
100800 pabianicki, pow. 97 516 50 590 50 481
51,77% 48 503
96,08%
102000 zgierski, pow. 132 801 65 578 65 502
49,32% 62 653
95,65%
Ogółem 271 729 134 523 134 328
49,43% 128 786
95,87%
Kandydaci na senatorów
L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Ciebiada Krzysztof 40 700 31,60%
2 Gabryjączyk Cezary Zbigniew 13 865 10,77%
3 Owczarek Andrzej 55 097 42,78%
4 Piotrowski Bogdan 19 124 14,85%
Powiaty
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
100900 pajęczański, pow. 42 992 17 829 17 819
41,45% 17 181
96,42%
101400 sieradzki, pow. 97 994 43 250 43 173
44,06% 41 746
96,69%
101700 wieluński, pow. 63 508 27 973 27 965
44,03% 26 761
95,69%
101800 wieruszowski, pow. 33 954 14 148 14 109
41,55% 13 527
95,87%
101900 zduńskowolski, pow. 54 435 25 675 25 565
46,96% 24 823
97,10%
Ogółem 292 883 128 875 128 631
43,92% 124 038
96,43%
Kandydaci na senatorów
L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Ryl Dorota Helena 28 303 22,82%
2 Ryś Jan 21 733 17,52%
3 Seweryński Michał 33 770 27,23%
4 Trzciński Marek 27 338 22,04%
5 Wolski Krzysztof Andrzej 12 894 10,40%