Wyniki głosowania »Polska»Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy do Sejmu nr 35,
Okręg wyborczy do Sejmu nr 35 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Okręg wyborczy do Sejmu nr 35 (OKW Olsztyn)
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 796 950
Liczba obwodów: 584
Liczba wyborców: 637 830
Liczba mandatów: 10
Frekwencja: 43,27%
% głosów ważnych: 94,21%
 
Powiaty
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
280500 ełcki, pow. 68 085 26 741 26 663
39,16% 24 937
93,53%
280600 giżycki, pow. 46 299 19 695 19 690
42,53% 18 534
94,13%
281800 gołdapski, pow. 22 184 8 231 8 216
37,04% 7 648
93,09%
280800 kętrzyński, pow. 54 334 20 309 20 310
37,38% 18 764
92,39%
281000 mrągowski, pow. 40 752 16 877 16 870
41,40% 15 675
92,92%
281100 nidzicki, pow. 26 949 9 803 9 803
36,38% 9 065
92,47%
281300 olecki, pow. 27 478 10 203 10 201
37,12% 9 616
94,27%
281400 olsztyński, pow. 95 139 39 172 39 139
41,14% 36 398
93,00%
281600 piski, pow. 45 967 18 473 18 471
40,18% 17 007
92,07%
281700 szczycieński, pow. 56 476 21 796 21 787
38,58% 20 212
92,77%
281900 węgorzewski, pow. 19 411 7 058 7 057
36,36% 6 582
93,27%
Ogółem 503 074 198 358 198 207
39,40% 184 438
93,05%
Miasta na prawach powiatu
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
286201 Olsztyn 134 756 77 951 77 808
57,74% 75 594
97,15%
Ogółem 134 756 77 951 77 808
57,74% 75 594
97,15%
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Szmit Jerzy 17 234 6,63%
2 Arent Iwona Ewa 11 955 4,60%
3 Opara Jakub Marcin 5 730 2,20%
4 Kossakowski Wojciech 5 548 2,13%
5 Małecki Jerzy Wojciech 3 259 1,25%
6 Olbryś Szczepan Tadeusz 1 998 0,77%
7 Krajewska Teresa 2 505 0,96%
8 Plawgo Tadeusz 1 115 0,43%
9 Kunda Jerzy 1 424 0,55%
10 Krzyżewska Ewa 1 436 0,55%
11 Kochanowski Michał 1 197 0,46%
12 Senda Grażyna Barbara 1 016 0,39%
13 Ołyński Waldemar 261 0,10%
14 Wiszowaty Zbigniew Grzegorz 1 172 0,45%
15 Krysiuk Bożenna Halina 385 0,15%
16 Ragin-Mic Danuta 217 0,08%
17 Maciejewski Andrzej 492 0,19%
18 Rusinowski Grzegorz Józef 445 0,17%
19 Ulewicz Bożenna 2 607 1,00%
Głosów na listę 59 996 23,07%
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Porębski Dariusz Krzysztof 1 315 0,51%
2 Musiał Paweł 790 0,30%
3 Krakowiak Urszula 653 0,25%
4 Solis Piotr 134 0,05%
5 Wypij Michał Piotr 254 0,10%
6 Adamczak Ryszard Henryk 238 0,09%
7 Pieklik Agnieszka 233 0,09%
8 Fabisiak Anna 300 0,12%
9 Murawski Janusz Jerzy 122 0,05%
10 Frej Bogumiła Teresa 114 0,04%
11 Kossakowski Marek Lech 184 0,07%
12 Rudzewicz Adam 98 0,04%
13 Książek Paweł 162 0,06%
14 Krawczyk Magdalena 200 0,08%
15 Jercha-Milewska Aleksandra 81 0,03%
16 Stempniewski Andrzej Józef 28 0,01%
17 Witanowska Adriana Alicja 115 0,04%
18 Burza Marcin 255 0,10%
Głosów na listę 5 276 2,03%
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Iwiński Tadeusz 11 025 4,24%
2 Kijowski Janusz Józef 966 0,37%
3 Łapińska Krystyna Nina 1 324 0,51%
4 Czepułkowski Jerzy Mieczysław 1 739 0,67%
5 Iwaszkiewicz Wojciech Karol 887 0,34%
6 Koziński Janusz 616 0,24%
7 Kacprzycki Krzysztof 623 0,24%
8 Chrostowska Teresa Anna 627 0,24%
9 Rutkowska Elżbieta 434 0,17%
10 Aszkiełowicz Mieczysław 414 0,16%
11 Dawcewicz Barbara 415 0,16%
12 Sulewski Andrzej Sylwester 160 0,06%
13 Moszczyńska Izabela 247 0,09%
14 Tobolska Katarzyna 164 0,06%
15 Konieczko Emilia Natalia 265 0,10%
16 Wąsowicz Anna 171 0,07%
17 Walewski Bartosz Jan 165 0,06%
18 Jurgielewicz Magdalena 288 0,11%
19 Stosio Zofia 192 0,07%
20 Ryński Andrzej Wiesław 2 298 0,88%
Głosów na listę 23 020 8,85%
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Makowski Tomasz 7 980 3,07%
2 Leszczyński Robert 5 304 2,04%
3 Karolska Karolina 1 870 0,72%
4 Jasiński Paweł 1 305 0,50%
5 Stawicki Krzysztof Jerzy 647 0,25%
6 Ejsymont Sandra 1 557 0,60%
7 Zamaro Piotr 891 0,34%
8 Donica Daniel Marcin 299 0,11%
9 Duda Zbigniew Mirosław 672 0,26%
10 Kwaśniewska Jolanta 4 752 1,83%
11 Moskalik Artur Paweł 282 0,11%
12 Bejnarowicz Paula 385 0,15%
13 Orzeł Czesława 382 0,15%
14 Trzcińska Dorota Józefa 287 0,11%
15 Andrulonis Marek Andrzej 286 0,11%
16 Sławińska Bożena 257 0,10%
17 Kaczmarek Zbigniew Józef 268 0,10%
18 Zalewska Iwona Julia 522 0,20%
19 Rosada Dawid Zenon 105 0,04%
20 Szmit Sławomir Andrzej 1 071 0,41%
Głosów na listę 29 122 11,20%
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Włodkowski Zbigniew 8 131 3,13%
2 Podziewski Marian Tadeusz 5 329 2,05%
3 Pasławska Urszula Stefania 5 022 1,93%
4 Sieroński Andrzej Włodzimierz 794 0,31%
5 Jaskulska Sylwia Monika 1 829 0,70%
6 Faj Halina Irena 837 0,32%
7 Obara Bożenna Maria 490 0,19%
8 Tokarzewski Eugeniusz 279 0,11%
9 Kapla Kazimierz 294 0,11%
10 Doraczyńska Beata 1 393 0,54%
11 Bronakowska Elżbieta Anna 443 0,17%
12 Adamczyk Marcin Krzysztof 887 0,34%
13 Mróz Katarzyna 601 0,23%
14 Sobotko Andrzej 569 0,22%
15 Malec Teresa Czesława 230 0,09%
16 Biegańska Bożena 576 0,22%
17 Trzaskowski Stanisław Grzegorz 857 0,33%
18 Jankowski Jacek 359 0,14%
19 Polkowski Antoni 622 0,24%
20 Strażewicz Wacław Jan 1 171 0,45%
Głosów na listę 30 713 11,81%
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Wróblewski Kazimierz 489 0,19%
2 Mazur Mateusz Andrzej 130 0,05%
3 Masiul Krzysztof Franciszek 63 0,02%
4 Aleksiewicz Małgorzata Dorota 93 0,04%
5 Rencewicz Ewelina 75 0,03%
6 Jodko Andrzej Zbigniew 63 0,02%
7 Tumowski Krzysztof Lesław 110 0,04%
8 Smoleńska Sylwia 86 0,03%
9 Maciorowska Karina Aleksandra 31 0,01%
10 Kudelska Katarzyna Hanna 44 0,02%
11 Romaniuk Marcin 87 0,03%
12 Staworko Barbara Ewelina 27 0,01%
13 Romantowski Zbigniew Krzysztof 38 0,01%
14 Zagalski Bartłomiej 20 0,01%
15 Świeżyna Magda 51 0,02%
16 Rydzewski Mirosław 21 0,01%
17 Karpińska Maria Wiesława 50 0,02%
18 Woźniak Agnieszka 95 0,04%
19 Cieślowski Olgierd Marek 70 0,03%
Głosów na listę 1 643 0,63%
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Bublewicz Beata Maria 23 262 8,95%
2 Orzechowski Andrzej 12 046 4,63%
3 Staroń Lidia Ewa 16 091 6,19%
4 Cichoń Janusz Władysław 13 902 5,35%
5 Koch Eugeniusz Kazimierz 4 530 1,74%
6 Ciunel Halina Teresa 2 722 1,05%
7 Osiecki Julian 4 063 1,56%
8 Pampuch Mirosław Józef 3 554 1,37%
9 Piotrowska Jolanta 5 669 2,18%
10 Zarzecki Jacek 1 168 0,45%
11 Bogdanowicz-Kordjak Ewa 898 0,35%
12 Galibarczyk Marcin Grzegorz 450 0,17%
13 Anchim Władysław 1 104 0,42%
14 Bojarska Wiesława Alicja 2 469 0,95%
15 Minko Leszek Jerzy 240 0,09%
16 Łępicka-Gij Monika 1 378 0,53%
17 Sikora Danuta Maria 753 0,29%
18 Papke Paweł 10 132 3,90%
19 Makarewicz Grzegorz 1 486 0,57%
20 Ciborowska Danuta 2 605 1,00%
Głosów na listę 108 522 41,73%
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Lisiecki Piotr Cezary 582 0,22%
2 Urbanowicz Konrad 126 0,05%
3 Wojciechowski Michał Jerzy 150 0,06%
4 Bogucki Kazimierz , Kandydat unieważniony po wydruku kart 0 0,00%
5 Jankowski Antoni 44 0,02%
6 Nowak Barbara 96 0,04%
7 Pabjańczyk Artur Dominik 43 0,02%
8 Panasiewicz Cecylia Dorota 46 0,02%
9 Mielczarek Agata 67 0,03%
10 Kartasińska Łucja 108 0,04%
11 Biedrzycka Elżbieta 57 0,02%
12 Długiński Mariusz Zdzisław 72 0,03%
13 Grabowska Danuta Małgorzata 55 0,02%
14 Sosińska Dominika 56 0,02%
15 Karkulowska Magdalena Danuta 29 0,01%
16 Prucnal Janusz 181 0,07%
Głosów na listę 1 740 0,67%
Powiaty
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
281100 nidzicki, pow. 26 949 9 803 9 802
36,37% 9 429
96,19%
281400 olsztyński, pow. 95 139 39 170 39 122
41,12% 37 473
95,78%
281700 szczycieński, pow. 56 476 21 796 21 790
38,58% 20 823
95,56%
Ogółem 178 564 70 769 70 714
39,60% 67 725
95,77%
Miasta na prawach powiatu
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
286201 Olsztyn 134 756 77 943 77 798
57,73% 75 432
96,96%
Ogółem 134 756 77 943 77 798
57,73% 75 432
96,96%
Kandydaci na senatorów
L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Chazbijewicz Selim 33 653 23,51%
2 Górecki Ryszard Józef 84 271 58,87%
3 Lorenz Janusz Józef 25 233 17,63%
Powiaty
Teryt Opis Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
280500 ełcki, pow. 68 085 26 741 26 690
39,20% 25 545
95,71%
280600 giżycki, pow. 46 299 19 696 19 688
42,52% 18 785
95,41%
281800 gołdapski, pow. 22 184 8 232 8 218
37,04% 7 828
95,25%
280800 kętrzyński, pow. 54 334 20 307 20 298
37,36% 19 680
96,96%
281000 mrągowski, pow. 40 752 16 877 16 875
41,41% 16 089
95,34%
281300 olecki, pow. 27 478 10 202 10 195
37,10% 9 767
95,80%
281600 piski, pow. 45 967 18 471 18 465
40,17% 17 666
95,67%
281900 węgorzewski, pow. 19 411 7 058 7 056
36,35% 6 793
96,27%
Ogółem 324 510 127 584 127 485
39,29% 122 153
95,82%
Kandydaci na senatorów
L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Borkowski Bogdan Stanisław 15 138 12,39%
2 Domian Wiesław 5 199 4,26%
3 Gajewski Piotr Artur 16 081 13,16%
4 Hećman Krzysztof Wiesław 24 644 20,17%
5 Konopka Marek 43 717 35,79%
6 Tołwiński Stanisław 17 374 14,22%